Czerwonym szlakiem do Olsztyna pod Czêstochow±
Czêstochowa-Olsztyn-Mirów-Bobolice-Myszków (86 km)
autor :: Piotr Gapi├▒ski :: 2004-05-16 17:28:56 :: komentarze :: drukuj


Ruiny zamku w Bobolicach (2km na zach├│d od Mirowa); Podobno istnieje podziemne przej┬Âcie ┬│┬▒cz┬▒ce obydwie warownie; Ruiny nie s┬▒ dost├¬pne dla zwiedzaj┬▒cych; Bobolice
wszystkie zdjŕcia
Jako weteran czerwonych szlak├│w (z okolic Olsztyna, Lidzbarka Warmi├▒skiego, Gda├▒ska, Elbl┬▒ga i ┬úodzi) postanowi┬│em sprawdzi├Ž jak si├¬ podr├│┬┐uje czerwonym szlakiem "Orlich Gniazd" Jury Kakowsko-Cz├¬stochowskiej. Cel wyjazdu to zwiedzenie ruin zamk├│w w Olsztynie, Mirowie i Bobolicach. "Przypadkiem" wyjazd zbieg┬│ si├¬ w czasie z rocznic┬▒ 650-lecia Olsztyna (tego na Warmii i Mazurach :-)

Tras├¬ rozpocz┬▒┬│em w Cz├¬stochowie (na stacji PKP) i od razu pojecha┬│em do Klasztoru na Jasnej G├│rze (najpierw ul. Orzechowskiego a p├│┬╝niej ul. Naj┬Âwi├¬tszej Marii Panny). Zesp├│┬│ ko┬Âcielno-klasztorny na Jasnej G├│rze jest jednym z najbardziej znanych polskich zabytk├│w i najwa┬┐niejszy o┬Ârodek kultu maryjnego w kraju. Za┬│o┬┐ony w 1250r. szybko zyska┬│ s┬│aw├¬ jako cel w├¬dr├│wek wiernych oraz dzi├¬ki bohaterskiej obronie przed wojskami szwedzkimi w 1655r. (o szczeg├│┬│ach mo┬┐na przeczyta├Ž w "Potopie" H.Sienkiewicza :-).
Jasn┬▒ G├│r├¬ warto odwiedzi├Ž przede wszystkim ze wzgl├¬du na:
  • Obraz Matki Boskiej Cz├¬stochowskiej.
  • Bazylik├¬ (z XVII w, pw. Znalezienia Krzy┬┐a ┬Žwi├¬tego i Narodzenia Naj┬Âwi├¬tszej Marii Panny).
  • Wie┬┐├¬ (punkt widokowy - najwy┬┐sza wie┬┐a ko┬Âcielna w Polsce).
  • Budynek Arsena┬│u.
  • Skarbiec.
  • Fortyfikacje otaczaj┬▒ce wzg├│rze.
Zesp├│┬│ klasztorny mo┬┐na bez trudu objecha├Ž rowerem (trasa Park 3 Maja-ul. Klasztorna-Park Staszica).
Kolejny etap trasy to podr├│┬┐ czerwonym szlakiem pieszym do Olsztyna. W Cz├¬stochowie nie znalaz┬│em oznacze├▒ szlaku wi├¬c pojecha┬│em "na wsch├│d" ("tam musi by├Ž jaka┬ cywilizacja" :-) - w kierunku Srocka (ulicami Naj┬Âwi├¬tszej Marii Panny, Mirowsk┬▒, Z┬│ot┬▒, Legion├│w). W ko├▒cu odpowiednie znaczki pojawi┬│y si├¬ na drzewach ale oznaczenia szlaku, podobnie jak te w okolicach Lidzbarka Warmi├▒skiego s┬▒ ma┬│o "przewidywalne" i ┬│atwo si├¬ zgubi├Ž.
Trasa coraz bardziej wiod┬│a pod g├│r├¬ i coraz bardziej by┬│o wida├Ž, ┬┐e jest to szlak pieszy a nie rowerowy... W ko├▒cu, po wdrapaniu si├¬ na Zielon┬▒ G├│r├¬ (343m) tu┬┐ obok ska┬│ek "Diabelskie Kowad┬│o" da┬│em za wygran┬▒ i zamiast kluczy├Ž mi├¬dzy drzewami pojecha┬│em prosto przed siebie a┬┐ do Kusi├¬t.
Mia┬│em szcz├¬┬Âcie bo w Kusi├¬tach trafi┬│em ponownie na czerwony szlak (pieszy i rowerowy), kt├│rym dojecha┬│em a┬┐ do Olsztyna. Po drodze (po prawej stronie) s┬▒ pi├¬kne G├│ry Towarne Du┬┐e ale zrezygnowa┬│em ze wspinaczki. Najpierw Olsztyn.
Centrum Olsztyna to czworoboczny plac na kt├│rym krzy┬┐uj┬▒ si├¬ chyba wszystkie szlaki turystyczne Jury (o czym ┬Âwiadczy obwieszony tabliczkami drogowskaz). Na lewo od placu wida├Ž g├│r├¬ zamkow┬▒ (370m) na kt├│rej w XIVw. wybudowano zamek. Skr├¬ci┬│em w ul. Zamkow┬▒ i po zap┬│aceniu 2z┬│ za wjazd, zdoby┬│em zamek... Na lewo jest wie┬┐a (35m), na prawo kwadratowa wie┬┐a obserwacyjna a na wprost (na po┬│udnie) pi├¬kny widok na G├│ry Sokole. Z g├│ry zamkowej zjecha┬│em od po┬│udniowej strony (skoro uda┬│o si├¬ wjecha├Ž pod g├│r├¬ to i zjecha├Ž te┬┐ musi si├¬ da├Ž :-) i pojecha┬│em czerwonym szlakiem przez Zr├¬bice, Pabianice w kierunku Z┬│otego Potoku.
Do Z³otego Potoku prowadzi przepiêkna lipowa aleja, która koñczy siê tu¿ przez parkiem w którym znajduje siê dworek Krasiñskich i pa³ac Raczyñskich.
Nast├¬pn┬▒ ciekawostk┬▒ na trasie (6km za Z┬│otym Potokiem) jest Ostr├¬┬┐nik. To niewielki rezerwat ze wzg├│rzem (373m) na kt├│rym znajduj┬▒ si├¬ pozosta┬│o┬Âci zamku/stra┬┐nicy z XIVw. Tutaj nie da┬│o si├¬ podjecha├Ž rowerem :-)
Dalej pojecha┬│em do Mirowa i Bobolic - zobaczy├Ž ruiny zamk├│w.
O ile zamek w Mirowie to pi├¬kne ruiny dost├¬pne dla turyst├│w to nie mo┬┐na powiedzie├Ž tego o zamku w Bobolicach (2km na zach├│d od Mirowa). Zamek jest po┬│o┬┐ony na wzg├│rzu i nadal niedost├¬pny.
Z czerwonym szlakiem rozsta³em siê za Zdowem (szlak skrêci³ na po³udnie, ja na wschód). Drog± asfaltow± przez Kotowice i Górê W³odawsk± dotar³em do Myszkowa (PKP).

To by³a piêkna trasa - w sam raz na 650-lecie Olsztyna.

Autor:  Piotr Gapi├▒ski
komentarze :: 0
wieÂci
trasy rowerowe
rower i okolice
agroturystyka
pogoda
forum
ciekawe linki
wyszukiwarka

miejsca
galerie zdjŕŠ
Olsztyn :: ulice

o nas
kontakt
wspˇ│praca
nasi sponsorzy
statystyki
firefoxZapraszamy do oddania g│osu w poni┐szej ankiecie... Tym razem pytanie brzmi:
W jakis spos├│b najcz├¬┬Âciej rozpoczynasz dalsz┬▒ tras├¬?
trasê? nie ruszam siê z domu
wsiadam na rower i jadê
rower zabieram do poci±gu i jadê
jak siê uda to upycham rower do pks
rower +samoch├│d to jest to
szukam wypo┬┐yczalni rower├│w po dotarciu na miejsce
poka┐ wyniki

2020-10-01, 275 dzie˝ roku, imieniny Danuty, Malwina, Remigiusza, Teresy
2001-2003 copyright © www.rowery.olsztyn.pl
serwis uruchomiony na serwerze firmy Yupo.pl