Wieliszew

Województwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew.
Lokalizacja: 52.4509N, 20.9691E [pokaż mapę]

Cmentarz wojskowy

Cmentarz założony przez Rosjan na potrzeby garnizonów w Zegrzu i Jabłonnie. Zlokalizowany pomiędzy Wieliszewem a Michałowem-Reginowem, za wiaduktem kolejowym. Otoczony rowem i wałem ziemnym. Posiadał powierzchnię ok. 2,5 hektara. Poświęcenia cmentarza dokonano dn. 20.04.1902 r.

W sierpniu 1915 r. Rosjanie pochowali tu poległych żołnierzy pospolitego ruszenia broniących twierdzy Zegrze. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1915-1918 cmentarz był wykorzystywany do pochówków żołnierzy stacjonujących w obozie "Lager Jablonna". Ocalały jedynie szczątki kilku rosyjskich nagrobków i nieliczne groby z okresu międzywojennego. Zachował się przewrócony obelisk z grobu oficera 8 Turkiestańskiego Pułku Strzelców zmarłego z ran odniesionych w lutym 1915 r. Wyryto na nim następujący napis:

"УМЕРШIЙ 9 МАРТА 1915 Г. • ПОРУЧИКЪ 8го ТУРКЕСТАНСКАГО • СТѢЛКОВАГО ГЕНЕРАЛЪ АДЬЮТАНТА • ФОНЪ-КАУФМАНА ПОЛКА • СЕРГѢЙ ИВАНОВИЧЪ • СТАСЮК • ОТЪ РАНЪ ПОЛУЧЕННЫХЪ • ВЪ БОЮ СЪ ГЕРМАНЦАМИ • 11 ФЕВРАЛЯ У ДЕР. ВОЛЯ ВЕЖБОВСКАЯ • ПРАСНЫШСКАГО УѢЗДА ПЛОЦКОЙ ГУБ. • МИРЪ ПРАХУ ТВОЕМУ • ЧЕСТНЫЙ ТРУЖЕНИКЪ И ХРАБРЫЙ ВОИНЪ."1)

Po 1918 r. cmentarz przejęły polskie władze wojskowe. W czasie wojny polsko-bolszewickiej grzebano tu żołnierzy WP zmarłych z ran i chorób w szpitalach wojskowych w Zegrzu i Jabłonnie. Następnie pełnił funkcje cmentarza garnizonowego.

Źródło: Jacek Szczepański "Cmentarz Wojskowy w Wieliszewie (1899-1939)" [w:] Rocznik legionowski, t. I, 2003

2009-04-04

1) ZMARŁY 9 MARCA 1915 R. • PORUCZNIK 8-GO TURKIESTAŃSKIEGO • STRZELECKIEGO PUŁKU (SZEFOSTWA) GENERAŁA ADIUTANTA • VON KAUFMANA • SERGIEJ IWANOWICZ • STASJUK• ZMARŁ Z RAN • ODNIESIONYCH W BOJU Z NIEMCAMI • 11 LUTEGO POD WSIĄ WOLA WIERZBOWSKA • W POWIECIE PRZASNYSKIM PŁOCKIEJ GUBERNI • POKÓJ TWOIM PROCHOM • ZACNY PRACOWNIKU I DZIELNY ŻOŁNIERZU
miejsca/1914/mazowieckie/wieliszew.txt · ostatnio zmienione: 2011/11/20 21:50 przez Krzysztof Menel
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl