Bartoszyce

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat bartoszycki, gmina Bartoszyce.
Bartenstein, Ostpreussen, Kreis Bartenstein (1927 - 1945).
Lokalizacja: 54.2533N, 20.8081E [pokaż mapę]

Cmentarz wojenny

Usytuowany, przy ul. Żeromskiego, na zboczu wyniesienia, obok dawnego cmentarza ewangelickiego (obecnie park). Założony na planie zbliżonym do prostokąta. Od ulicy oddzielony murem z cegły. Groby umieszczone na siedmiu tarasach. Każdy taras umocniony murkiem oporowym z cegły. W murze umieszczone bloki ze sztucznego kamienia, po sześć w każdym rzędzie za wyjątkiem ostatniego, krótszego gdzie jest ich mniej. Prawie na każdym bloku wykute dane dotyczące dwóch żołnierzy: imię i nazwisko, nazwa jednostki oraz data śmierci. Na murze od strony północnej, blok ze sztucznego kamienia na nim wykuty napis informujący o liczbie pochowanych na cmentarzu oraz dane dotyczące 9 żołnierzy oraz trzech osób cywilnych.

Spoczywa tu 88 żołnierzy armii niemieckiej poległych lub zmarłych z ran w 1914 roku, w tym 10 żołnierzy poległych na przełomie sierpnia i września podczas walk o Bartoszyce, 3 żołnierzy poległych w walkach pod Giżyckiem i Oleckiem, w październiku. 3 żołnierzy poległych w listopadzie w okolicach Puszczy Rominckiej, 11 żołnierzy poległych w bitwie pod Węgorzewem na przełomie listopada i grudnia, 7 żołnierzy w innych miejscach w listopadzie i grudniu, kilkudziesięciu żołnierzy zmarłych w 1915 r., jeden żołnierz armii rosyjskiej, jedna kobieta oraz dwoje dzieci. Łącznie 92 osoby. Stan dobry z czytelną w pełni kompozycją. Odrestaurowany w latach 1991-1992 oraz 2002-2005.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", Warszawa 1995

2010-03-16

Fot. Adler7

2003-06-13

Zdjęcia archiwalne

Spis poległych

Offiz. Stellv. Theodor Oscke, 8. / Ldw. I. R. 34, † 17.1.1915
Untffz. Erich Rosenau, 4. R. I. R. 49, † 28.12.1914
Untffz. Johannes Ohff, 1. / Ldw. I. R. 1, † 24.12.1914
Untffz. Fritz Ostermann, 5. / Ldw. I. R. 33, † 9.9.1914
Untffz. Paul Beck, 3. / Ldw. I. R. 48, † 4.2.1915
Untffz. Heinrich Weber, 10. / Ldw. I. R. 61, † 14.10.1914
Untffz. Walter Schröder, 4. / Füs. R. 33, † 15.11.1914
Untffz. Bernhard Olschöwski, 8. / Ldw. I. R. 33, † 13.1.1915
Untffz. F???ich [Friedrich] ??uch [Bruch], 4. / R. I. R. 49, † 3.2.1915
San. Untffz. Wilh. Jürgen Friedr. Daasch, 7. / Ldw. I. R. 34, † 26.1.1915
Obergefr. Gustav Krahl, 4 / 2 G. Ldw. Fuß. A. Btl., † 17.1.1915
Gefr. Franz Gill, 3. R. Ul. R. 1, † 5.3.1915
Gefr. August Kobrzinowski, Park Kp. R. Fuß. A. R. 1, † 7.10.1914
Gefr. Karl Marx, 1. / R. Jäg. Btl. 1, † 7.11.1914
Gefr. Hugo Bahr, San. Komp. 3. XI. A. K, † 8.9.1914
Gefr. Emil Busse, 7. / R. I. R. 49, † 23.12.1914
Gefr. Karl Fr. Emil Redmann, 2. / Gren. R. 2, † 1.2.1915
Gefr. Artur Hoffmann, 6. / I. R. 44, † 7.2.1915
Gefr. [Reinhard] Lehrke, 2. Ldw. Eskd. XVII A. K., † 10.11.1914
Gefr. Wilhelm Plewka, 4. / Ldw. I. R. 34, † 18.1.1915
Gefr. Wolfgang Wolff, 6. / Ldw. I. R. 34, † 14.1.1915
Gren. Michael Slotzka, 2. / Gren. R. 1, † 16.10.1914
Gren. Ernst Max Zfchieschang, 4. / Gren. R. 4, † 6.1.1915
Gren. Leonhard Sonnenfroh, M. G. K. Gren. R. 119, † 20.5.1915
Gren. Eugen Link, 8. / Gren. R. 119, † 27.5.1915
Musk. Rich. Willy Mart. Hinz, 9. / R. I. R. 34, † 18.2.1915
Musk. Paul Schäfer, 11. / R. I. R. 18, † 24.6.1915
Musk. Karl Ahlert, 3. / Ers. Btl. I. R. 129, † 29.1.1915
Musk. Ernst Heller, 11. / R. I. R. 25, † 3.12.1915
Musk. Ernst Wolff, 2. / I. R. 151, † 6.6.1915
Musk. Adolf August Neelsen, 4. / I. R. 146, † 5.6.1915
Musk. Wilhelm Kern, 6. / R. I. R. 254, † 1.3.1915
Musk. Georg Slemlies, 3. / R. I. R. 5, † 27.5.1915
Musk. Franz Bengelsdorf, 11. / I. R. 44, † 23.11.1914
Musk. Alexander Drwencki, 1. Komp. Reserve Inf. Rgt. 1, † 8. Sept. 1914
Wehrm. Otto Emil Albrecht, 3. / Ldw. I. R. 48, † 31.1.1915
Wehrm. Hermann Grohnert, 1. / Ldst. I. Btl. 1 / X Bartenstein, † 29.8.1914
Wehrm. Gustav Sommer, 1. / Ldst. I. Btl. 1 / X Bartenstein, † 29.8.1914
Wehrm. August Schwarz, 1. / Ldst. I. Btl. 1 / X Bartenstein, † 29.8.1914
Wehrm. Friedrich Schäfer, 1. / Ldst. I. Btl. 1 / X Bartenstein, † 29.8.1914
Wehrm. Friedrich Deutschkämmer, 1. / Ldst. I. Btl. 1 / X Bartenstein, † 29.8.1914
Wehrm. Erich Will, 8. / Gren. R. 3, † 18.11.1914
Wehrm. Rudolf Quast, 7. / Ldw. I. R. 61, † 8.1.1915
Wehrm. Adolf Ulmer, 8. / Ldw. I. R. 34, † 27.12.1914
Wehrm. Wilhelm Breitsprecher, 5. / Ldw. I. R. 34, † 8.1.1915
Wehrm. Otto Aug. Friedr. Quast, 9. Ldw. I. R. 49, † 27.1.1915
Wehrm. Hermann Kind, 3. Komp. Reserve Infant. Rgt. 61, † 10. September 1914
Wehrm. Rudolf Schwichtenberg, 7. Komp. Landwehr Infant. Rgt. 33, † 1. September 1914
Wehrm. Johann Kummetat, 5. Komp. Landw. Inf. Rgt. 33, † 2. September 1914
Wehrm. Paul Tschoppe, I. M. Kol. A. / I. A. K, † 18.11.1914
Wehrm. August Klatt, 3. / Ldw. I. R. 48, † 16.2.1915
Wehrm. Max Heinrich Lensch, 6. / Ldw. I. R. 34, † 8.2.1915
Wehrm. Robert Schröder, 8. Ldw. I. R. 34, † 7.2.1915
Wehrm. Paul Schüllow, 7. / Ldw. I. R. 48, † 13.2.1915
Wehrm. Emil Braun, 4. / Ldw. I. R. 9 Ers. Btl., † 22.10.1914
Wehrm. Gustav Lindenblatt, 7. Komp. Landw. Inf. Rgt. 33, † 30. Sept. 1914
Wehrm. Heinrich Friese, 8. Komp. Landw. Inf. Rgt. 33, † 29. August 1914
Wehrm. August Berlinghoff, 12. / Ldw. I. R. 61, † 16.10.1914
Wehrm. Ernst Fiedler, 12. / Ldw. I. R. 61, † 13.10.1914
Wehrm. Gustav Bolle, 16. / Ldw. I. R. 4, † 24.3.1915
Wehrm. Karl Polixa, 1 / Ldst. I. Btl. I/7 Goldap, † 25.11.1914
Kan. August Schöning, 5. / Fuß. A. R. 5, † 11.4.1915
Kan. Max Warstat, 2. / Fuß. A. R. 1, † 20.11.1914
Res. Johann Grabs, 5. / F. A. R. 1, † 4.2.1915
Res. ter Bahne Jan Hann, 4. / I. R. 45, † 16.3.1915
Res. Julius Buchmüller, 6. / I. R. 45, † 17.11.1914
Res. Ferdinand Budendorf, 1. / R. I. R. 49, † 6.11.1914
Res. Wilhelm Januel, 5. / Ldw. I. R. 24, † 14.1.1915
Res. Wilhelm Dittmer, 6. Komp. Reserve Inf. Rgt. 59, † 10. September 1914
Ers. Res. August Lemke, 4. / I. R. 147 Ers. Btl., † 27.7.1915
Ers. Res. Franz Müller, 8. / Ldw. I. R. 33, † 7.2.1915
Ers. Res. Wilhelm Konetzki, M. G. K. / I. R. 151, † 5.3.1915
Fahrer Karl Dittmann, Stab 88. I. D., † 29.10.1915
Fahrer Gottfried Hansche, M. F. K. 131, † 9.8.1915
Trainfahr. August Myritz, Et. Fuhrpk. Kol. 79, † 29.3.1915
Jäger Friedr. Johann Holtermann, 2. Jäg. Btl. 2, † 24.1.1915
Jäger Fritz Stanko, 3. / Jäg. R. z. Pf. 10, † 6.11.1914
Krgsfrw. Fritz Thiel, 3. / F. A. R. 1, † 3.2.1915
Ulan Wilhelm Alex, 2. Fuhrpk. Kol. I. A. K., † 7.11.1914
Pion. Jeorgies Kawohl, 4. F. / Pion. Btl. 1, † 22.11.1914
Polizeiunterwachtmeister Gustav Likusa
Rekr. Otto Witte, 5. R. I. R. 3, † 7.3.1915
Ers. Rekr. Otto Kasper, 2. Ers. Regt. Königsberg I, † 3.2.1915

Kwatera wojenna

Zlokalizowana na cmentarzu (obecnie komunalnym), położonym przy ul. Kętrzyńskiej. Usytuowana na skraju alei w pobliżu kaplicy cmentarnej. Mogiły usytuowane w trzech rzędach - w pierwszym cztery, w dwóch następnych po sześć. Na każdej znajduje się krzyż z wyrytym imieniem i nazwiskiem żołnierza, datą śmierci i nazwą jednostki. Pochowanych jest tu 16 żołnierzy armii rosyjskiej poległych lub zmarłych z ran w lazarecie w latach 1914-1918. Kwatera została odrestaurowana, na nowe krzyże przeniesiono zachowane inskrypcje.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", Warszawa 1995

2012-12-29

Fot. Adler7

2009-02-20

Fot. Adler7

Spis poległych

Gefreiter Wasili Sitnikoff, 8. Kp. Russ. Inf. R. Nr., 19.10.1914
Reservist /.../ E Dennjanow, /.../ Sib. Inf. R. Nr 114, Geb.1888, † 10.7.1915
Russe Oskar Strardin, 15.10.18
Russe Alexander, A /.../, 15.4.18.
Gemeiner Mose Czumburadse, 9. Kp. Russ. Inf. R. Nr 202, Geb 8.75, Gef. 17.10.1914
Gemeiner Woldimir Nowikow, 12. Kp. Russ. Inf. R. Nr. 41. 10. A. K., Geb. 1891, † 13.6.1915
Gemeiner Petra Desumenka, 9. Kp. Russ. Inf. R. Nr. 41, Geb. 9.7.84., † 25.10.1914
Gemeiner Alex Lamajew, 10. Kp. Russ. Inf. R. 289 10. A. K., Geb.1893, † 20.5.1915
Gemeiner Sew Habrisc, /.../ H. Russ. Inf. R. /.../, Geb. 12.2.85 † 26. /.../
Gemeiner Iwan Garbatsch, 14. Grenz Be. W. Bric. 13, Geb.1889, † 9.6.1915
Gemeiner Stepan Reboschapka, 13 Kp. Russ. Inf. R. Nr. 254, Geb. 28.3.88, GEF.24.10.14
Gemeiner Stepan Oka /.../, 9. Kp. Sib. Inf. R. Nr. 41, Geb.25.3.88, † 15.10.14
Gemeiner Iwan Paldmochin, 1. Kp. Sib. Inf. R. Nr. 67, Geb. 1888, † 24.10.1915

Pomnik poległych

Niezachowany. Z całości pomnika pozostała jedynie jego podstawa.

2009-06-14

Fot. Adler7

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa

Umiejscowiona na jednej ze ścian kościoła Św. Jana Chrzciciela, znajdującego się przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego. Napis brzmi: "Russischer • Granateinschlag • 29. 8. 1914".

2010-03-31

Fot. Adler7

2004-11-07

Płyta nagrobna

Znajduje się na trawniku przy kościele Św. Jana Chrzciciela w miejscu, gdzie dawniej znajdował się cmentarz. Zatarty układ mogił uniemożliwia zlokalizowanie miejsca spoczynku żołnierza. Napis brzmi: „Hier • ruhet in Frieden • nach heissen schweren Kämpfen, • mein inniggeliebter, guter Mann • u. Vater seiner herzigen Kleinen, • Hermann • Neumann • *11. April 1889. • Er starb den Heldentod • am. 5. Nov. 1914 • bei der Fest. Masch. Gew. Abt. II • Landw. Inf. Regt. No 48. • Die Liebe höret nimmer auf !”

2010-03-31

Fot. Adler7

Spis poległych

Hermann Neumann, Landw. Inf. Regt. 48, *11. April 1889, † 5. Nov. 1914

Pomnik 61. pułku piechoty

Niezachowany. Pierwotnie zlokalizowany przy zbiegu obecnych ulic Wojska Polskiego i Gen. Andersa. Prawpodobnie był poświęcony poległym żołnierzom 61. (8. pomorskiego) pułku piechoty im. von der Marwitza (8. Pommersches Infanterie-Regiment "von der Marwitz" Nr. 61). Obecnie w tym miejscu ustawiono pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, odsłonięty 26 października 2010 r.

2010-07-14

Fot. Adler7

Zdjęcia archiwalne

Tablice pamiątkowe

Znajdują się w kościele p.w. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej (Kościół Farny). Spis poległych sporządzono, zachowując faktyczną kolejność nazwisk i dat w kolumnach.

2010-07-14

Fot. Adler7

Spis poległych

1914   -  1918
Den Heldentod für ihr Vaterland
+  starben im großen Weltkriege  +
aus dem Kirchspiel Bartenstein:

1914

Albrecht Hirsch, † 5.8.
Hermann Preuß, † 17.8.
Fritz Kosney, † 19.8.
Paul Kosney, † 19.8.
Max Laudien, † 19.8.
Wilhelm Sdunczick, † 24.8.
August Kulschewski, † 27.8.
August Lühring, † 27.8.
August Süß, † 27.8.
Bernhard Simpson, † 28.8.
Kurt Frank, † 28.8.
Hermann Grohnert, † 29.8.
Gustav Sommer, † 29.8.
Albert Schol, † 29.8.
Friedrich Beyer, † 9.9.
Gustav Klatt, † 14.9.
Ernst Klockow, † 15.9.
Fritz Ballowski, † 24.9.
Bruno Schulzki, † 2.10.
Alfred Monjé, † 5.10.
Heinrich Werschun, † 9.10.
Heinrich Wulff, † 19.10.
Fritz Lubitz, † 20.10.
Robert Waschke, † 24.10.
Max Jablonski, † 28.10.
Walter Piontek, † 28.10.
Otto Neumann, † 28.10.
Kurt Reschke, † 31.10.
Johannes Senff, † 31.10.
Gottfried Milkau, † 31.10.
Robert von Dreßler, † 1.11.
Otto Milkereit, † 5.11.
Arthur Becker, † 5.11.
August Krause, † 7.11.
Gustav Tolk, † 9.11.
Paul Wahnfried, † 11.11.
Otto Ramm, † 15.11.
Karl Fröhlich, † 16.11.
August Neumann, † 17.11.
Hermann Gnaß, † 18.11.
Eugen Reschke, † 19.11.
Karl Seelig, † 22.11.
Karl Hoffmann, † 23.11.
Julius Lau, † 24.11.
Wilhelm Wiek, † 25.11.
Karl Rogall, † 27.11.
Karl Wegner, † 28.11.
Hermann Axnick, † 28.11.
Wilhelm Klein, † 29.11.
August Großmann, † 3.12.
Friedrich Prang, † 4.12.
Erich Heike, † 17.12.
Fritz Krause, † 8.12.
Max Weber, † 8.12.
Otto B??nsert, † 12.12.
Erich Adomeit, † 14.12.
Karl Stritzel, † 15.12.
Karl Maruhn, † 16.12.
Otto Heß, † 18.12.
Gustav Brunokowski, † 23.12.
Gustav Borm, † 23.12.
Karl Radschat, † 24.12.

1915

August Benkmann, † 1.1.
Andreas Langenbach, † 1.1.
Ernst Nieswandt, † 6.1.
Fritz Seelig, † 11.1.
Gustav Habermann, † 13.1.
August Werner, † 28.1.
Theodor Dahlmann, † 3.2.
Gustav Alschewski, † 10.2.
Karl Lowski, † 11.2.
Ferdinand Schäfer, † 11.2.
Otto Lekies, † 12.2.
Friedrich Schwetkowski, † 13.2.
Friedrich Leskien, † 15.2.
Friedrich Otto, † 15.2.
August Prill, † 15.2.
Fritz Grunert, † 16.2.
Wilhelm Schiemann, † 21.2.
Hermann Grunau, † 22.2.
Karl Süß, † 23.2.
Gustav Hoffmann, † 23.2.
Fritz Klein, † 28.2.
Otto Wilczewski, † 2.3.
Emil Ahrens, † 9.3.
Siegfried Littfinski, † 10.3.
Gustav Kuster, † 14.3.
Paul Schulzki, † 16.3.
August Tobies, † 2.4.
Karl Lauschinski, † 4.4.
Fritz Bahr, † 15.4.
Kurt Kulke, † 23.4.
Fritz Graap, † 29.4.
Walter Czerlinski, † 15.5.
Julius Freimann, † 18.5.
Friedrich Kahlke, † 19.5.
Paul Horn, † 19.5.
Ernst Hüttig, † 24.5.
Willi Kilian, † 27.5.
Christian Korrmann, † 28.5.
Paul Mittag, † 2.6.
Hermann Prill, † 7.3.
Ewald Lumma, † 1.11.
Erich Lumma, † 4.9.16
Willi Darge, † 7.6.
Friedrich Grossmann, † 7.6.
Friedrich Zobjack, † 9.6.
Max Knapp, † 11.6.
Karl Hüttig, † 13.6.
Fritz Engelbrecht, † 15.6.
Emil Ender, † 15.6.
Gustav Pockrandt, † 15.6.
Hans Freytag, † 16.6.
Hermann Lindenau, † 17.6.
Karl Karius, † 17.6.
Albert Kilian, † 19.6.
Friedrich Küßner, † 20.6.
Gustav Torkler, † 29.6.
Friedrich Stritzel, † 6.7.
Friedrich Klein, † 7.7.
Julius Voß, † 12.7.
Willi Borm, † 24.7.
Emil Langanke, † 27.7.
Franz Müller, † 28.7.
Friedrich Klein, † 29.7.
Ferdinand Bernewski, † 31.7.
Ernst Wermke, † 1.8.
Bruno Schibrowski, † 4.8.
Ernst Wittke, † 4.8.
Erich Lehmann, † 5.8.
Karl ?oobe, † 9.8.
Arthur Nast, † 15.8.
Erich Pohl, † 21.8.
Hermann	Preuß, † 24.8.
Arthur Grünheid, † 28.8.
Franz Ruhnau, † 29.8.
Erich Grunau, † 29.8.
Walter Prätorius, † 30.8.
Alfred Körnig, † 9.9.
Josef Rogall, † 11.9.
Albert Neumann, † 12.9.
Wilhelm Aust, † 26.9.
Gustav Herrmann, † 3.10.
Hermann Ehrenboth, † 7.10.
Gustav Losch, † 8.10.
Max Schwesig, † 8.10.
Friedrich Unger, † 22.10.
Wilhelm Helhrigch, † 22.10.
Karl Stinski, † 22.10.
Albert Lofski, † 22.10.
Max Siebert, † 5.11.
Albert Goldenberg, † 13.11.
Gustav Rehberg, † 13.11.
August Wengoiß, † 20.11.
Hermann Laurien, † 24.11
Karl Kammer, † 25.11.
Ferdinand Grohnert, † 22.10.
Gustav Bechler, † 15.8
August Will, † 27.12.
Heinrich Knoch, † 29.12.

1916

Paul Thiel, † 19.4.
Ewald Meyer, † 30.4.
Franz Zimmer, † 30.4.
Max Michaelis, † 3.5.
Karl Groß, † 15.5.
Oskar Geisler, † 2.6.
Leopold Pototzki, † 4.6.
Otto Schütz, † 21.6.
Karl Preuß, † 2.7.
Reinhard Weißsaag, † 13.7.
Albert Thiel, † 16.7.
Gustav Voß, † 19.7.
Julius Braun, † 23.7.
Albert Redmer, † 27.7.
Leopold Groß, † 11.8
Karl Dresp, † 26.8.
Kurt Mensch, † 26.8.
Ludwig Nieswand, † 1.9.
Friedrich Schirrmacher, † 2.9.
Adolf Dresp, † 5.9.
Gustav Peter, † 5.9.
Friedrich Lenkmann, † 7.9.
Albert Hüttig, † 8.9.
Hermann Malöwski, † 11.9.
Karl Freimann, † 11.9.
August Jenke, † 14.9.
Adolf Falk, † 2.10.
Karl Gumm, † 7.10.
Paul Mensch, † 10.10.
Fritz Bröde, † 13.10.
Emil Knoppke, † 14.10.
Max Karius, † 17.10.
Gustav Achtmann, † 7.11.
Julius Hellmig, † 9.11.
Otto Klangwart, † 10.11.
Karl Goldenberg, † 13.11.
Karl Blarr, † 14.11.
Paul Brosowski, † 19.11

1917

Paul Sommer, † 23.1.
Karl Kirstein, † 26.1.
Robert Neumann, † 30.1.
Wilhelm Neuber, † 30.1.
Friedrich Schirrmacher, † 16.3.
Karl Tolk, † 21.3.
Otto Koth, † 22.3.
Gustav Klein, † 17.4.
Richard Krause, † 19.6.
Gustav Feyer, † 18.4.
Gustav Schiemann, † 27.4.
Alfred Schiborr, † 5.5.
Ferdinand Behrendt, † 12.5.
Karl Leske, † 13.5.
Emil Hartmann, † 1.6.
Gustav Schwarz, † 3.6.
Karl Pahlke, † 5.6.
Gustav Prang, † 5.6.
Gustav Holstein, † 7.6.
Friedrich Preuß, † 28.6.
Georg Maaß, † 3.7.
Paul Günther, † 16.7.
Herbert Dallmer, † 18.7.
August Schiemann, † 21.7.
Eduard Kreutzadler, † 22.7.
Willi Bähr, † 5.8.
Oskar Bewernick, † 16.8.
Fritz Müller, † 17.8.
Johann Tomkowitz, † 17.8.
Paul Klinger, † 17.8.
Johann Ritter, † 19.8.
Ernst Wohlgemuth, † 9.9.
Emil Wermke, † 1.10.
Julius Lindenau, † 23.10.
Hans Czychon, † 2.11.
Friedrich Riemann, † 28.11

1918

Erich Bannert, † 21.3.
Paul Schwaak, † 22.3.
Fritz Satzer, † 22.3.
Gottfried Werner, † 22.3.
Richard Mattern, † 23.3.
Hans Müller, † 24.3.
Karl Roschinski, † 24.3.
Albert Wittkowski, † 24.3.
Rudolf Fischer, † 26.3.
August Brien, † 29.3.
Julius Pahlke, † 1.4.
Gustav Frank, † 4.4.
Julius Wittkowski, † 7.4.
Gustav Böhnke, † 15.4.
Fritz Brenner, † 15.4.
Friedrich Voß, † 17.4.
Erich Kirsch, † 18.4.
Friedrich Bahro, † 18.4.
Franz Küßner, † 20.4.
Max Klingbeil, † 20.4.
Paul Auck, † 23.4.
Friedrich Hellmig, † 24.4.
Hermann Lortz, † 23.3.
Karl Pietras, † 29.3.
Franz Werner, † 26.4.
Hermann Matthe, † 27.4.
Paul Matthée, † 29.4.
Gustav Höpfner, † 2.5.
Herbert von Terski, † 6.5.
Gustav Rautenberg, † 6.5.
Hermann Kowalewski, † 8.5.
Otto Wulff, † 11.5.
Julius Papke, † 21.5.
Gustav Brodde, † 27.5.
Julius Dombowski, † 5.6.
Friedrich Philippzig, † 7.6.
Gustav Unger, † 9.6.
Otto Stritzel, † 13.6.
Rudolf Siebert, † 13.6.
Emil Werner, † 12.7.
August Tobies, † 13.7.
Friedrich Roll, † 15.7.
Hermann Pflug, † 15.7.
Gustav Maruhn, † 15.7.
Gustav Bannaß, † 16.7.
Paul Raatz, † 18.7.
Emil Klein, † 18.7.
Wilhelm Briese, † 20.7.
Wilhelm Skedzuhn, † 20.7.
Friedrich Dulz, † 20.7.
Ferdinand Miltkau, † 23.7.
Fritz Winkler, † 29.7.
Ernst Freudenreich, † 30.7.
Werner Mundt, † 8.8.
Friedrich Kampowski, † 9.8.
August Pohl, † 16.8.
Karl Groschinsky, † 20.8.
Eduard Axnick, † 21.8.
Kurt Michaelis, † 26.8.
Erich Schlimmer, † 2.9.
Karl Maruhn, † 4.9.
Ernst Unger, † 15.9.
Karl Klein, † 16.9.
Paul Schultz, † 30.9.
Karl Thiel, † 30.9.
Gustav Resenberg, † 4.10.
August Schakowski, † 5.10.
Friedrich Gnaß, † 19.10.
Arthur Schröder, † 19.10.
Ernst Krause, † 20.10.
Paul Kloth, † 25.10.
Erich Fleckenstein, † 27.10.
Franz Zigann, † 29.10.
Richard Porschke, † 31.10.
Wilhelm Fischer, † 19.11.
Max Gronwald, † 23.11.
Hermann Liedtke, † 10.10.

Zobacz także

Na skróty

Ostatnie zmiany


miejsca/1914/warminsko-mazurskie/bartoszyce.txt · ostatnio zmienione: 2022/03/06 09:26 przez Grzegorz Putkowski
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl