Markajmy

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, gmina Lidzbark Warmiński.
Markeim, Ostpreussen, Kreis Heilsberg (- 1945).
Lokalizacja: 54.1369N, 20.6167E [pokaż mapę]

Cmentarz wojenny (jeniecki)

Usytuowany w północnej części miasta, na skraju sosnowego lasu, przy brzozowej alei biegnącej od głazu-drogowskazu z krzyżem i napisem: "ZUM KRIEGERFRIEDHOF". Podobny głaz znajduje się także przed wsią Markajmy, przy szosie do Bartoszyc.

Założony na planie nieregularnego czworoboku, pierwotnie ogrodzony. Mogiły ziemne, w rzędach. Kwatery rozmieszczone na wyniesieniu terenu, połączone kamiennymi schodkami. W głębi cmentarza, na zachód od wejścia, na betonowym, schodkowym cokole pomnik z kamieni polnych w kształcie piramidy - poświęcony żołnierzom rosyjskim zmarłym w obozie jenieckim podczas epidemii tyfusu (pierwotnie zwieńczony dwugłowym, carskim orłem). Na pomniku znajdowała się tablica, z napisem języku niemieckim i rosyjskim: "Bojowym towarzyszom wojennego jenieckiego obozu Heilsberg 1914-1918". W głębi cmentarza, na osi pomnika, wysoki krzyż wzniesiony ku czci żołnierzy brytyjskich. Na mogiłach prostokątne stele z nazwiskami pochowanych, na grobach żołnierzy rumuńskich emaliowane tabliczki z napisem w języku rumuńskim "polegli za króla i ojczyznę".

Łącznie pochowanych jest tu 2761 żołnierzy kilku narodowości: 2081—armii rosyjskiej, 506—rumuńskiej, 53—francuskiej, 49—brytyjskiej, 45—belgijskiej, 19—włoskiej, 8—serbskiej, a także około 100 niemieckich uchodźców z Wołynia. Większość stanowią żołnierze-jeńcy, którzy przebywali w pobliskim obozie jenieckim, zmarli podczas epide­mii tyfusu. Stan zachowania dobry. Układ przestrzenny w pełni czytelny.

Inny cmentarz jeniecki z IWŚ znajduje się niedaleko miejscowości Pólko, na zachód od Pasłęka.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", Warszawa 1995

2014-08-09

2012-08-24

Fot. Adler7

2006-06-20

Fot. Ela Znaleziona eznaleziona@gmail.com

Zdjęcia archiwalne

Fot. m.in. ze zbiorów Björn Spitzlei

Plan założenia

Rys. W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)

Spis pochowanych

Rosjanie

Michał Drozd (Drosd), 271 P. Krasnos. Połk, *1881 Lublin, † 20.11.1916 Heilsb.
Ssoldatenkow
Golubzew
Korowin
Karkinen
Pjatkul
Iljuschkin
Kamosz???
Koslow
Ssemjonow
Ssantschik
Kabertschisa
Schpak
Miruk
Timofejew
Berdnikow
Gutkowsky
Tschernyschow
Wokosa
Schwaschis
Schirokow
Putiatin
Kirikowitsch
Galas
Tschesno
Rynow
Gorjatschow
Sselesnjow
Golowaty
Pumenow
Akulschin
Woitizki
Dawidow
Schestipalow
Sseredow
Kostul
Plag???
Besasparis
Petrow
Serosch
Handelsmann
Krawzow
Ssemjonow
Wassiljew
Sagetow
Anissimow
Ketschijew
Artemow
Judin
Lepin
Kassjakow
Bobkow
Gudass
Rimscha
Wolochan
Schuh
Sacharow
Matisson
Bordjetzki
Koryssow
Sstropji
Jassinski
Polach
Timofejew
Tkatschew
Kolessnikow
Laxdin
Majorow
Nicholin
Lopatin
Kolpakow
Bogatyrjow
Ssapelko
Sintschew
Kurbatow
Orlow
Lopassow
Pawlow
Ostapow
Awasjanz
Droschow
Bistrjanzew
Uschmisch
Trutnyew
Lewitzky
Chudjakow
Kutkin
Jezierski
Ignatow
Barutkin
Ablikajew
Ramanasow
Molokow
Goljakow
Martus
Shigadlo
Iwanowski
Korelsky
Schimochyn
Grigorjew
Borissow
Babuschkin
Fomin
Stezenko
Piletzki
Lujew
Andrejew
Karpatschenko
Kljatschkow
Nasarow
Tschetwertak
Rasumow
Afanasjew
Klimas
Karnitzki
Perzowoj
Kutschmenko
Jakajtis
Schalygin
Ssawitzky
Naumow
Sugorski
Alakajew
Leonow
Jewssejew
Nikonenkow
Ponikarowsky
Feidorow
Poroschkin
Radin
Skolkiss
Senkewitsch
Jagupow
Feaksimow
Weschkin
Krakowjak
Pospelow
Iwantschenko
Mossjakin
Podpalow
Schpotkow
Shidkow
Schirokow
???entjew
Suretschnow
Kurganow
Romanjenko
Schans
Os?row
Jerchow
Kostjuk
Ratusow
Tomasjewsky
Kuimow
Dubrowsky
Wlislo
Jljasch
Postowik
Erglies
Sekletow
Feodorow
Jacejew
Ssmirnow
Tolmatschew
Melichow
Lasarow
Brzezinski
Gandscha
Tschigirin
Jasstrebow
Scharikow
Skorobrech
Tretjak
Spiridonow
Tscherwiakow
Popow
Saloga
Romanow
Kamatschejew
Kowalew
Tscheruiawsky
Moissejew
Malechonow
Iwaschkin
Chomutow
Agaronow
Solotuchin
Tregubow
Melowanow
Pantschenko
Schilzow
Muchin
Koslow
Kinjulis
Schatkin
Fedorenko
Pisklow
Petrow
Djurja??w
Demtschuk
Kejdan
Radobolski
Ssolowjew
Kopylow
Ryshikow
Akssonow
Mischin
Pawlenko
Ledenew
Rykow
Worotny
Wassilkow
Kairis
Salichow
Balagurow
Romanenko
Maschin
Kalakoff
Schtscheglow
Lukin
Ulinski
Golubzow
Staroskin
Koslow
Nowoschylow
Chidko
Chabarow
Lawrow
Alzybejew
Kutischtschew
Kolychalow
Mei??tschew
Krim???un
Popecku
Kostenko
Komarowski
Lagutkin
Kokorin
Kusmin
Batschuk
Owtscharow
Perewersew
Jachrjew
Feodorow
Choinazki
Feodorow
Wolkow
Afanassjew
Fadejew
Pawlow
Miassnikow
Glasow
Michejenko
Mielenzow
Lepjoschkin
Karassjow
Ssafronow
Pjatk???
Isseljow
Finz
Sawalujuk
Schukowski
Maschonis
Rjabow
Kalmykow
Chilin
Schulga
Krupjanik
Petrakow
Kirilow
Roj
Schujkow
Ssergejew
Worontkewitsch
Antschak
Sskworzow
Tjagunow
Petrenko
Puklewitsch
Gerassimow
Balotschka
Grigorjew
Schachaw?koj
Maltschek???
??asganow
Schewtschenko
Langwjanies
Jermakow
Kriwoschein
Koletschischwile
Grebujow
Bluschinsky
Wjelitschko
Milewski
Schupowakow
Osipow
Korelin
Alexejtschenko
Malafejew
Koschelew
Koslow
Butkus
Dowalejo
Seschkib
Amplejew
Poskrebnick
Anpheb
Ssergejew
Kosella
Negonow
Sawtschenko
Kostjukewitsch
Gorobez
Sokolow
Dawletbajew
Kutin
Browikow
Nikiforow
Ignatjew
Tichotsch
Potschelut
Wachniak
Rjaschtschikow
Wandel
Jegorow
Games
Krjutschkow
Sawrashnych
Denissow
Stassilowitsch
Ssuchorukow
Paul
Pjotr Weschtschin
Ikonnikow
Orlow
Sswiridow
Kuzyj
Kibardin
Demjanenko
Ssalach
Nikitin
Chasin
Rogow
Tschepurnoj
Garbowitsch
Rebane
Ssolomin
Schein
Smogo?ew
?olomejew
Sakun
Masterkow
Kosezin
Seidorow
Lyssenko
Markin
Awdejew
Schiwzow
Moissejew
Rubel
Zubulski
Koptjew
Merslakow
Icnin
Bulakin
Smirnow
Trokopenko
Filimonow
Pikalow
Wukassi
Botschkarjow
Rudzinski
Petin
Tretjakow
Schamarow
Barkalow
Kornilkin
Zakunow
Masslikow
Iwanow
Pirogow
Woloschin
Alonzew
Jegorow
Iwanow
Tolmatschow
Nowossjolow
Abramtschew
Chochlow
Gonsjor
Teljatschkow
Wolodka
Jegorow
Kretinin
Wawrischuk
Wyshatschenko
Skulik
Glapa
Zapkow
Bebriss
Stepanow
Tarabrin
Strokow
Kotkow
Badowski
Lyssych
Makarow
Kugatschow
Irschow
Morosow
Kusmitschew
Buksch
Antipow
Skrjabin
Sotnikow
Sseliwanow
Chmielewsky
Miltschakow
Droschow
Bistrjanzew
Uschmisch
Trutnyew
Lewitzky
Chudjakow
Kutkin
Jezierski
Awdejew
Lotzmanow
Kabanow
Tyrlow
Prutkow
Tomilow
Murneck
Mironow
Tschuchlep
Jermolow
Karpinski
Michailow
Seriogin
Markow
Linberg
Rasum???
Schubjabin
Gorew
Bojar
Tedortschenko
Balzer
Pjewzew
Bisin
Welekschanin
Ssimakow
Solodky
Betschis
Sobow
Salik
Coischnikow
Selenow
Jansohn
Baiborodin
Charitonow
Farejon
Masslikow
Iwanow
Pirogow
Woloschin
Alonzew
Jegorow
Iwanow
Potapow
Miloschkin
Korjukin
Gnatjuk
Tarasenko
Sspessiwzew
Ssawoskin
Brokesinski
Ssucharew
Sirjanow
Tscherepanow
Geks
Tolstjenkow
Karpinsky
Chartschenko
Fedorjuk
Cherko
Demjanikow
Nussobidse
Mudrik
Jablokow
Reminsky
Rabkow
Kenzu
Leonow
Uljanow
Jefanin
Schachworostow
Kereltschenko
Osietrow
Jakowlew
Lapijnin
Schadrin
Lintschenko
Wetschera
Bondarow
Prokofjuk
Almakajew
Mingasatinow
Werenizyn
Schamyehin
Samarajew
Poluschkow
Apolansky
Panow
Orjol
Kowtum
Iwanow
Owtschinikow
Worobjow
Schorin
Schwedowitsch
Knisch
Postolnik
Biela
Makowej
Korabelnikow
Wikuschass
Selenow
Granowsky
Drewin
Suk
Mironitschew
Djakonow
Michajlow
Klubnikin
Puchow
Fedulow
Ogujanko
Lagutkin
Kokorin
Kusmin
Batschuk
Owtscharow
Perewersew
Jachrjew
Feodorow
Lawrow
???onen
Chelat
???oschin
Kock
Lia?enkow
Jegorow
Wassiljew
Talajew
Iwanow
Roschkow
Ashilnikow
Lewin
Konowalow
Ant???
Iefremow
Iwanow
Kljutschnikow
Alekssenzow
Sachnow
Tscherednitschenko
Kowardakow
Nikolajew
Trussow
Medwed
Maciejewski
Logunnow
Stepanow
Lotwin
Anikin
Kornejenko
Bulitschow
Juwa
Blaubero
Saidaschidse
Sotow
Djak
Petrow
Fomin
Pechtubajew
Bromarow
Kolomejer
Gerassimow
Ssolojew
Afanassow
Ssobolew
Nikitenko
Gostjew
Chochulin
Nikolenko
Voss
Tretjakow
Tkatschenko
Andrijanow
Tytschinin
Bartschun
Sheljesnikow
Titow
Michalowski
Gontscharow
Krassikow
Obrescht
Domanski
Marynika
Gawrilow
Maliowany
Geebjonky
Minin
Kondratjew
Massanow
Smirnow
Garwolinsky
Jakowlew
Jepischin
Tschumilow
Grigorjew
Bajssurin
Anoschkin
Kolosskow
Kokau
Iwanow
Bobretzow
Macher
Michejew
Bitewski
Sotow
Lagutin
Schadrin
Spiridonow
Legostow
Jangulis
Pawlow
Tachudinow
Shydik
Swinarjow
Bobotkow
Singer
Koraljew
Sigejew
Nikonow
?chwaljow
Tobolkin
Christjuk
Ssuchajew
Tjunin
Pissarew
Saulenberg
Danussass
Degtjarow
Karasjow
Scharikin
Pogorely
Gollikow
Jegorow
Weber
Erschew
Tschabliss
Kusnezow
Jurisson
Kartaschow
Kortschagin
Abram
Bogdanow
Pawlow
Mikuschin
Swonar?ew
Rybjakow
Iwanow
Solotarjow
Kasakow
Jankewitsch
Antonow
Jerussalimow
Surnowitsch
Nikipirowitsch
Bogatjko
Stern
Rylzow
Rypalow
Bogomolow
Medwedjew
Mikaschew
Tkatschenko
?ossogonow
Petranow
Korsak
Arbatschi
Sh???tayenko
Bykow
??elanow
Bodaschkow
Metschajew
Eschenberg
Rawtschenko
Terentjew
Puten
Leontjew

Belgowie

Vergauwen
Robyn
Steenwegen
Oger
Lempereur
Rotthier
Depas
Wyard
Georges

Rumuni

Cainaru
Becu
Radu
Stanica
Badea
Troca
Negrua
Badea
Plesca
Matulescu
Lichtereanu Andrej
Jordache
Gentea
Lupu
Michai
Jorga
Musat
Vladia
Dumitru
Radom
Niculzea
Vagaru
Grigore
Christea
Flore
Cuslea
Negoin
Barbu
Cezar
Gherghia
Konstantin
Carneci
Tudor
Lovin
Zdrafcu
Vladut
Spirea
Trandafir
Micu
Lintescu
Stanoin
Brata
Nicolae
Dobre
Dinu
Teslau
Gheorghita
Casiao
Olver???
???nolache
Paracanu
Matac
Chiliban
Catana
Popa
Racmann
Dobrea
Valcu
Badeci
Beliwaca
Rosiu
Nicolae
Puscasu
Miroiu
Posobescu
Jon
Nazaru
Belcin
Macarescie
Jonescu
Niculae
Tieraru
Zamfir
Vasilache
Ursache
???ustul
Nichito
Radu
Nicolae
Suilin
Crivineanu
Gorga
Ciobanu
Blauaru
Brugau
Barbu
Gavrila
Ontscha
Caioaca
Bitianu
Blegu
Eregau
Jordachita
Radu
Olaru
Tita
Tanase
Eftemie
Sandu
Dau
Radu
Ilinca
Vasile
Serban
Defta
?anku
Anghel
Jimika
Gaina
Tarculete
Cicirica
Munteanu
Mariu
Stan
Emache
Predut
Dima
Cretu
Geamanu
Haidulescu
Amza
Chirila
Gustere (Custere)
Stefan
Avram
Ivan
Durbaca
Cruceru
Cojocaru
Stoica
Plesca
Pietraru
Guinea
Nastase
Viseau
Piele
Balan
Stoian
Vasilescu
Catanescu
Dina
Jon
Parpala
Moraca
Preda
Radulescu
Fluturasi
Mihai
Pultica
Topor
Nuta
Matei
Enculeasu
Parvu
Bobarnac
Ciubr
Hozu
Ehnace
Constantin
Taranu
Fugasiu
Organianu
Valeanu
Baltung
Lazap
Sultanoin
Cochenete
Carneci
Palaghia
Geopghin
Cocioc
Arsenie
Arghela
Barbu
Balasea
Alexandru
Dumitru
Gheorghe
Camesoiu
Badea
Petrisoe
Chiru
Nikolai

Włosi

Moraldo
Mazzali
Emblitun
Concetti
Barbaro
Garlanti
Facci
Malgaroli

Serbowie

Todorowitsch

Anglicy

Bauham
Lochtie H.H., Driver, Royal Artillery, † 04.11.1918 (pochowany jako Włoch)

Jeńcy brytyjscy zmarli w obozie Heilsberg, lista według The Commonwealth War Graves Commission.

Private A. Anderson, 323016, 1st/8th Bn. Durham Light Infantry, † 03/11/1918
Sapper H. J. Appleby, 67750, 258th Tunnelling Coy. Royal Engineers, † 16/10/1918
Sapper John Ernest Armstrong, 457742, 447th Field Coy. Royal Engineers, † 07/11/1918
Private Seymour Blewett, 70654, 51st Bn. Machine Gun Corps (Infantry), † 02/12/1918
Private Frank Bernard Bower, 64887, 22nd (Tyneside Scottish) Bn. Northumberland Fusiliers, † 29/10/1918
Lance Corporal G. B. Buck, 202066, 1st/4th Bn. Northumberland Fusiliers, † 11/10/1918
Private F. Carter, 29415, 1st/4th Bn. East Yorkshire Regiment, † 27/11/1918
Gunner A. A. Cockin, 54157, 26th Heavy Bty. Royal Garrison Artillery, † 29/10/1918
Private Ernest Leonard Edwards, 70824, 2nd Bn. Devonshire Regiment, † 21/10/1918
Private William Embleton, 291809, 1st/7th Bn. Northumberland Fusiliers, † 04/11/1918
Private F. W. Foot, PO/1711 (S), 2nd R.M. Bn. R.N Div. Royal Marine Light Infantry, † 01/08/1918
Private F. Garlick, 1858, 12th Bn. King's Own Yorkshire Light Infantry, † 22/08/1918
Private J. G. Gillyon, 241367, 5th Bn. Yorkshire Regiment, † 14/11/1918
Gunner J. Grier, 89260, "C" Bty. 251st Bde. Royal Field Artillery, † 19/10/1918
Private Harold Leonard Harlow, 42646, 10th Bn. Lincolnshire Regiment, † 01/11/1918
Private A. E. Hobson, 73293, 1st/7th Bn. Durham Light Infantry, † 20/10/1918
Private W. Hugh, 34925, 4th Bn. Yorkshire Regiment, † 28/10/1918
Private T. Jewell, 241046, 1st/5th Bn. Duke of Cornwall's Light Infantry, † 28/08/1918
Sapper William Jobson, 475933, 50th (Northumbrian) Signal Coy. Royal Engineers, † 10/12/1918
Private W. D. Jones, 238010, 4th Bn. Yorkshire Regiment, † 22/11/1918
Private William Gordon Jones, 85385, 6th Bn. Durham Light Infantry, † 30/10/1918
Gunner E. W. Kearns, 755593, 251st Bde. Royal Field Artillery, † 05/10/1918
Private A. Lane, 235093, 4th Bn. Yorkshire Regiment, † 26/10/1918
Driver Henry Henderson Lochtie, 671318, "D" Bty. 250th Bde. Royal Field Artillery, † 04/11/1918
Private Thomas Charles Lock, 26290, "C" Coy. 3rd Bn. Worcestershire Regiment, † 07/10/1918
Private John Ernest Partridge, 45788, 9th Bn. Royal Irish Fusiliers, † 27/10/1918
Sapper J. A. Patterson, 486530, 447th Field Coy. Royal Engineers, † 10/12/1918
Private H. Pickersgill, 240464, 5th Bn. Yorkshire Regiment, † 08/10/1918
Private M. E. Postlethwaite, 27876, 6th (Wiltshire Yeomanry) Bn. Wiltshire Regiment, † 19/10/1918
Private Bertie Pottinger, 42122, 1st/4th Bn. East Yorkshire Regiment, † 10/10/1918
Private C. A. L. Ramsden, 200871, 7th Bn. The Buffs (East Kent Regiment), † 04/08/1918
Private C. Ryder, 242499, 2nd Bn. South Lancashire Regiment, † 03/11/1918
Private T. H. Sellers, 241354, 5th Bn. Yorkshire Regiment, † 02/11/1918
Rifleman J. Shall, R/37677, 16th Bn. King's Royal Rifle Corps, † 08/10/1918
Private C. A. Sharp, 22303, 9th Bn. Royal Welsh Fusiliers, † 17/10/1918
Private E. J. Walker, 28327, 9th Bn. The Loyal North Lancashire Regiment, † 16/10/1918
Private A. Warner, 48296, 5th Bn. Yorkshire Regiment, † 24/10/1918
Private W. Whysall, 48162, 13th Bn. Yorkshire Regiment, † 13/10/1918
Private William Clifford Williams, 37683, 12th Bn. Gloucestershire Regiment, † 12/12/1918

Jeńcy francuscy zmarli w obozie Heilsberg, których szczątki ekshumowano, przewieziono do Francji i pochowano na Nécropole Nationale des Prisonniers de Guerre w Sarrebourg.

Avenel Joseph Eugène, soldat, 26e B.C.P.  † 10.12.1918
Barranger Arnaud, soldat, 137 R.I.  † 08.09.1917
Braconnier [Bracennier] Julien, soldat, 56e B.C.P  † 09.12.1918
Claverie Alphonse [Alghonso Clementin], soldat, 407e R.I.  † 17.12.1918
Chabot Joseph François, sergent, 70 R.I.  † 01.02.1917
Lebosquain [Lebosquaine] Jules Victor, dragon, 6e R.D.  † 07.12.1918
Le Guerrone/Le Guerroué Pierre, soldat, 19e R.I.  † 23.12.1918
Leheurte [Lahcurte] Joseph Louis, caporal, 121e B.C.P.  † 18.11.1916
Lamour Joachim Marie, soldat, 54e R.I.  † 23.12.1918
Lamy Fernand Lucien, soldat, 167e R.I.  † 14.12.1918
Langlois Marcel André Lucien, caporal, 69e R.I.  † 02.12.1918
Moreau Constant Pierre, soldat, 407e R.I.  † 17.11.1918
Poujade Emile, soldat, 273e R.I.  † 08.11.1918

Bevout Jean Marie, soldat, 72 R.I., zm. z ran 05.12.1918
Dardenne Charles (Ernest), soldat, 10e R.I.T., zm. z ran 27.02.1915
Descottes-Genon Marius, soldat, 140e R.I.  † 20.03.1915
Doneux Charles, soldat, 54 R.I.  † 05.11.1918
Jacquet Louis Joseph, caporal, 413e R.I.  † 22.11.1918
Lamboley Paul Louis, soldat, 35e R.I.  † 19.11.1918
Larramendy Martin, soldat, 9e R.C., zm. z ran 12.08.1918
Leblanc Pierre Louis, soldat, 73e R.I.T.  † 03.11.1918
Leboucher Louis Jules, soldat, 21e R.I.T., zm. z ran 08.02.1915
Leporcher Joseph François, soldat, 117e R.I.  † 13.03.1915
Lepriellec Vincent Marie, soldat, 85e R.I.T  † 26.09.1918
Maury Charles Julien, caporal, 131e R.I.  † 05.09.1918
Millot Augustin Louis Léon, soldat, 34e R.I.T. rozstrzelany przez Niemców 25.03.1918
Moulin Adrien Jean Pierre, soldat, 26e R.I.  † 28.07.1916
Papillon Léopold Victor, soldat, 115e R.I.  † 05.12.1918
Quoex Joseph Emmanuel, soldat, 56e R.I.  † 21.10.1918
Rampillon Louis Constant Joseph, soldat, 84e R.I.  † 06.021915
Trampont Maurice Charles, soldat, 2e R.I.T.  † 27.12.1918

Jeńcy francuscy zmarli w obozie Heilsberg, których szczątki wydano rodzinom lub nadal spoczywają na cmentarzu jenieckim w Markajmach.

Croisier Georges Henri, caporal fourrier, 153e R.I.  † 03.04.1918
Deltour Fidèle Edouard, chasseur, 62e B.C.A. † 24.11.1916
Garreau [Garrean] Henri Alphonse, caporal, 153e R.I.  † 25.04.1918
Gauvrit Francois Jean, soldat, 37e R.I.  † 24.11.1918
Grall Christophe, soldat, 19e R.I.  † 24.09.1917
Mathan Antoine Jean Pierre, soldat, 32e BCA  † 01.12.1918
Tarride [Tarrido] Edouard, soldat, 269e R.I.  † 04.12.1918
Beront Leon  † 1918
Brouhin Emile  † 1918
Fagnet Louis  † 1918
Lallemont Anatole  † 1918
Lemet Edmond  † 1918
Offrey Gaston  † 1918

Caharet François  † 1919
Carrion Matthieus  † 1918
Courand Louis  † 1919
Patoux Fernand Victor, soldat, 69e R.I.  † 18.12.1918
Roger Paul, soldat 1e, 44e B.C.P.  † 23.12.1918
Salaun Jean François, soldat, 344e R.I.  † 04.01.1919

Skróty: R.I – pułk piechoty, R.I.T – terytorialny pułk piechoty, R.D. – pułk dragonów, B.C.P. – batalion strzelców pieszych, B.C.A. – batalion strzelców alpejskich.

Zobacz także

Na skróty

Ostatnie zmiany


miejsca/1914/warminsko-mazurskie/markajmy.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/04 16:14 przez Krzysztof Menel
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl