Dokszyce (Докшыцы)

Białoruś, obwód witebski, rejon dokszycki.
Dokszyce, województwo wileńskie, powiat postawski (- 1945).
Lokalizacja: 54.8945N, 27.7595E [pokaż mapę]

Cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny stanowi wydzieloną część cmentarza katolickiego, od którego oddzielony jest drewnianym płotkiem. Założony na planie kwadratu z alejką na osi północ-południe prowadzącą do pomnika. Po obu stronach alejki znajduje się po kilka rzędów mogił żołnierskich ujętych w betonowe ramy, z pionowymi betonowymi krzyżami. Na końcu alejki usytuowany jest pomnik zwieńczony krzyżem. Znajduje się na nim tablica z napisem:

”BOHATEROM RYCERSKIEGO ODPARCIA • NAJAZDU BOLSZEWICKIEGO • W 1920 ROKU • SPOŁECZEŃSTWO DOKSZYC 2 XI 1930 ROKU”

Cmentarz został zdewastowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i część nagrobków uległa zniszczeniu. Na cmentarzu spoczywa ok. 200 żołnierzy WP poległych i zmarłych w latach 1919-1920.

Źródło: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak, „Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Województwo wileńskie na obszarze Republiki Białoruś” (2007).

2018-09-06

Fot. Andrzej Poczobut

2009-07-18

Fot. Mariusz Proskień

Spis poległych

Apolinary, żołnierz WP
Balcerski Stefan, szer., szp.pol. 105, † 01.01.1920
Bakalarz Franciszek, szer., 1 miński p.strz., † 24.06.1920
Baranowski A., uł., 4 p.uł., † 02.06.1920
Białasik Jan [Bielasiak J.], szer., 3 k 60 pp, † 05.04.1920
Bielawski Michał, strz., miński p.strz., zm.r. 02.11.1919
Borys Franciszek, szer., 12 k grodz. p.strz, † 24.04.1920
Bronikowski Edward, szer., 30 pp, † 05.01.1920 szp. pol. 105
Buchowski Wincenty, szer., szt. 1 D.Lit.Biał., † 09.01.1920 szp. pol. 105
Burak Kazimierz, strz., wileński p.strz., zm.r. 29.12.1919
Bursa Jan, żołnierz WP, † 1920
Burzyński Józef, strz., grodzieński p.strz., † 30.12.1919
Ciesielski Józef, szer., 31 pp, pl. 19.10.1919, Lipsk
Cierniak S., szer., 7 k 11 pp, † 1920
Cholarski [Cholawski] Stanisław, strz., wil.p.strz., † 24.01.1920 szp. pol. 105
Chlebko, żołnierz WP, † 1920
Daraszkiewicz Ignacy, szer., szt. 1 D.Lit.Biał., † 22.12.1919
Dmochowski Andrzej, szer., zakł. 1 D.Lit.Biał., † 01.02.1920 szp. pol. 105
Dogański Jan, szer., 30 pp, † 04.01.1920 szp. pol 105
Drymel [Brumel] Franciszek, kpr., 68 pp, † 24.05.1920
Drygalski, szer., 6 k 10 pp, † 1920
Dyduła Maciej, szer., † 05.01.1920
Dziewulski Wacław, kan., 3 pap., † 14.11.1919
Ejze [Hejża] Jan, szer., 8 pp leg., † 04.05.1920
Fielarczyk, 10 wlkp. pp
Filipkowski Jan, szer., 13 pp, † 13.11.1919
Fluksik Piotr, szer., zakł. 1 D.Lit.Biał., † 29.12.1919
Gołubowski Jan, strz., wileński p.strz., † 28.12.1919
Górecki Antoni, szer., † 14.01.1920 szp. pol 105
Góralczyk, szer., 10 pp 2 kkm, † 1920
Górny Stanisław [Aleksander], ppor., p.rez. 5 DP, † 05.07.1920
Górny Stan., żołnierz WP, † 1920
Granis St., wachm., 4 p.uł. zaniem., † 1920?
Haik, żołnierz WP, † 1920
Hałaziński [Hałasiński] Ludwik, plut., 60.pp, pl. 06.06.1920
Jabłoński Stanisław, st.strz., grodzień.p.strz., pl. 24.06.1920
Jankowski, żołnierz WP, † 1920
Janowski Franciszek, szer., 5 k 60 pp wlkp., pl. 20.06.1920
Jartusik, żołnierz WP, † 1920
Jastrzębski Michał, szer., 31 pp, pl. 19.10.1919, Lipsk
Kaczanowski [Koczanowski] Jan, szer., sztab 1 D.Lit.Biał., † 29.01.1920 szp. pol. 105
Kaczmarski K., szer., piek. pol. 8 DP, † 03.02.1920
Kapisz [Kapirz] Jan, plut., 4 k grodz pp, pl. 24.04.1920
Kaźmierczak J. szer., 4 k 60 pp, pl. 05.06.1920
Kędziorek Aleksander, uł., grodz.p.uł., † 08.03.1920
Kłodziński [Klodziński] Stanisław, szer., apt. szp. pol. 104, † 04.07.1920
Komarnik Piotr, szer., k sztab 10 dywizji
Kościej Stanisław, szer., † 05.07.1920
Krac Aleksander, szer., 31 pp, pl. 19.10.1919, Lipsk
Krajewski Franc., † 1920
Krawczyk F., żołn. WP, † 1920
Krupowicz Roman, strz., miński p.strz., † 17.01.1920
Krynicki Józef, szer., szpit. koni nr 1, † 01.04.1920
Kubiak, szer., 1 k wlkp pp, † 1920
Kubowski (Rubowski?) A., kpr., 4 kp wileń. p.strz., † 1920
Kuszewski Piotr, szer., 13 pp, † 24.11.1919
Kutko, żołnierz WP, † 1920
Lisowski Piotr, strz., wileński p.strz., † 04.01.1920 szp. pol. 105
Łatwiś Wincenty, strz., wileński p.strz., † 26.12.1919
Łopieński [Łopiński] Stanisław, wachm., 4 p.uł., † 23.12.1920
Łożecki Sergiusz, ppor., nowogródzki pp, † 03.01.1920
Łuczyński Jakub, szer., 30 pp, † 23.01.1920 szp. pol. 105
Markiewicz Franciszek, strz., wileński p.strz., † 24.04.1920
Melka Walenty, szer., 31 pp, pl. 19.10.1919, Lipsk
Mikołajczyk Jan, szer., grodzieński p.strz., † 27.06.1920 szp. pol 901
Mozolewski Józef, strz., grodzieński p.strz., pl. 04.07.1920
Niewiarowicz Bronisław, szer., † 14.01.1920 szp. pol. 105
Nowak, szer., 10 wlkp. pp, † 1920
Ochocki Józef, kan., 1 pap, † 30.01.1920 szp. pol. 105
Oreluk [Orzeluk] Feliks, por., 1 k grodzieński p.strz., pl. 24.04.1920
Osiadło Kazimierz, plut., 1 pap, † 08.03.1920
Ostrejko Antoni, strz., miński p.strz., † 24.12.1919
Pawlak Wojciech, szer., 30 pp, † 16.11.1919
Piechal, żołnierz WP, † 1920
Pielarczyk, szer., † 1920
Pieślak Władysław, strz., wileński p.strz., † 08.01.1920 szp. pol. 105
Piluch [Piluk] Antoni, uł., grodzieński p.uł., † 22.01.1920 szp. pol. 105
Połajańczyk [Polojanczyk], plut., żand. 1 D.Lit.Biał., † 07.01.1920
Prokopski Mieczysław, szer., 31 pp, pl. 19.10.1919, Lipsk
Pużyna [Rizina], żołnierz WP, † 1920
Rajewski Franciszek, żołnierz WP
Raszkielewicz, żołnierz WP, † 1920
Rogowski Z., szer., grodz pp, † 26.06.1920
Romaniuk [Rabaniuk] Piotr, szer., szt. 10 DP, † 1920
Rosłaniec [Rosłaniuk W.] Walenty, szer., 1 pp leg., † 18.05.1920
Rybarczyk, żołnierz WP, † 1920
Siemieński [Simiński] Stanisław, szer., 30 pp, † 01.01.1920
Sonczewski A., szer. WP, † 1920
Sosnowski Wacław, strz., 3 k grodzieński p.strz., pl. 24.04.1920
Srebro, żołnierz WP, † 1920
Stankiewicz Bronisław, st.strz., 1 k wileński p.strz., pl. 25.06.1920
Starak/Stawarz Stanisław, wachm., 2 szw. 1 p.szwol., † 06.04.1920
Stefański A., kpr., 5 szw 1 p.strz., † 04.06.1920
Stępczak Piotr, szer. bg 4 60 pp, † 05.06.1920
Szeląg, żołnierz WP, † 1920
Szluchta, żołnierz WP, † 1920
Szwabowski Michał, strz., grodzieński p.strz., † 09.12.1919
Szylwin Józef, strz., wileński p.strz., † 08.01.1920
Ślęza Jan, 10 k 8 pp leg., † 04.05.1920
Śnieć [Smiedz] Leon, st.szer., 31 pp, pl. 19.10.1919, Lipsk
Trojanowski Stanisław, uł., 4 p.uł., † 12.01.1920 szp. pol. 105
Ulatowska [Ułatowska] Kazimiera, pielęgniarka, † 27.02.1920 szp. pol. 105
Wołnianko? [Walnanko], żołnierz WP, † 1920
Walter Józef, szer., † 05.01.1920 szp. pol. 105
Wąsowski [Wasowski] Ignacy, uł., grodzieński p.uł., † 03.01.1920 szp. pol. 105
Wawrzyniak Józef, szer., 31 pp, † 15.01.1920 szp. pol. 105
Wieczorek Szczepan, szer., 31 pp, pl. 19.10.1919, Lipsk
Wilbik Julian, kpr., 2 k nowogródzki pp, pl. 24.06.1920
Włodarczyk Antoni, st.strz., 11k grodz. p.strz., pl. 24.04.1920
Wójtowicz [Wotowicz] Franciszek, ppor., adj. 17 dyw. Wlkp., pl. 22.05.1920
Woźniak Jan, szer., † 30.01.1920 szp. pol. 105
Wykrętowicz Aniela, pielęgniarka, † 07.01.1920 szp. pol. 105
Zajad Józef, kpr., 10 pap, † 1920
Zając [Zajączek] Antoni, strz., 4 k grodzieński p.strz.,  pl. 25.06.1920
Zalewski Bazyli, strz., wileński p.strz., † 17.11.1919
Załoga Błażej, strz., wileński p.strz., † 12.02.1920 szp. pol. 105
Zaradny Stanisław, szer., 10 wlkp.pp, pl. 19.05.1920
Zdanowicz Józef, st.szer., zak.. 1 D.Lit.Biał., † 09.01.1920
Zieliński Stanisław, szer. szp. koni nr 1, † 09.03.1920
Nieznany kpt. WP, † ??.06.1920

Melon St. Franc., kom. Gran. Dokszyce, † 19.07.1937

Dane pochowanych (stopień wojskowy, przydział służbowy, przyczyna i data zgonu) zostały uzupełnione w oparciu o książkę „Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920” (1934). W nawiasach kwadratowych podane są dane spisane z nagrobków.

miejsca/1920/bialorus/witebski/dokszyce.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/20 22:44 przez Mariusz Proskień
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl