Krasław (Krāslava)

Łotwa, powiat krasławski (Krāslavas novads).
Lokalizacja: 55.8995N, 27.1591E [pokaż mapę]

Kwatera wojenna

Zlokalizowana na cmentarzu katolickim przy ul. Baznicas. W 1928 r. uporządkowano kwaterę, a z inicjatywy Związku Polaków na Łotwie postawiono pomnik. Na pomniku (piramida z kamieni polnych zwieńczona krzyżem) znajduje się mosiężna tablica z napisem:

"BOHATEROM WOJSK POLSKICH • POLEGŁYM W 1920 ROKU • W BOJACH O WYZWOLENIE ŁOTWY •• Wdzięczni Rodacy z Łotwy ••• Tu spoczywają żołnierze • 3 Dywizji Legionów Wojsk Polskich ••• (45 nazwisk) • oraz 42 z imienia nieznanych ••• Pomnik ten postawiono w lipcu 1928 r. • Staraniem Związku Polaków w Łotwie".

W kwaterze spoczywa 87 żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych z chorób, ran i odmrożeń w szpitalach polowych 112 i 602. Służyli głównie w pułkach 3 Dywizji Piechoty. Walki w Łatgalii toczyły się w bardzo ciężkich warunkach pogodowych – zima 1919-1920 była mroźna i śnieżna, co powodowało liczne odmrożenia. Jedynie z 8 pp legionów, z powodu epidemii grypy hiszpanki, wysłano do szpitali 149 szeregowców, a 141 umieszczono w izbie chorych.

Przy murze, na lewo od bramy głównej, znajduje się ziemna mogiła żołnierzy polskich.

Źródła:

 • Mieczysław Targowski, Zarys historii wojennej 8-go pułku piechoty legionów (1928).
 • „Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920” (1934).
 • Ewa Ziółkowska "Żołnierzom polskim poległym za łotewską niepodległość" [w:] "Przeszłość i pamięć" Nr 1 (1999)

2009-08-20

Fot. Mariusz Proskień

Spis poległych

Białkowski Feliks, st.szer., szt. 3 DP, pl. 03.04.1920
Bering [Bermy] Władysław, szer., 9 pp leg.  † 10.03.1920, szp.pol. 602
Bitow A., szer.  † 1920
Bunkowski Władysław, szer.  † 17.04.1920
Burzałek [Burzatek] Wacław, szer., 8 pp leg.  † 02.04.1920, szp.pol. 602
Bylewski Czesław, szer., 1 pp leg.  † 23.03.1920, szp.pol. 112
Bystrzycki Feliks, szer., 9 pp leg.  † 11.03.1920, szp.pol. 602
Dombrowski M., por.  † 1920
Dymek Stefan, szer., kolm.tab. 27  † 16.03.1920
Dziki Feliks, szer., 9 pp leg.  † 23.03.1920, szp.pol. 602
Fidosiuk Dominik, kan., 8 pac  † 25.03.1920, szp.pol. 602
Gdala Jakub, szer., 7 pp leg.  † 15.03.1920, szp.pol. 602
Gogoliński Antoni, st.szer., 7 pp leg.  † 23.03.1920, szp.pol. 112
Grzelak Kazimierz, szer., 9 pp leg.  † 10.03.1920, szp.pol. 602
Harnowski Władysław, szer., 3 DP  † 09.04.1920, szp.pol. 602
Janiszewski Bonawentura, szer., 1 pp leg.  † 12.03.1920, szp.pol. 602
Janic Roman, sierż., 7 pp leg.  † 12.03.1920, szp.pol. 602
Jankowski J., szer.  † 1920
Jędrasik [Jendraszyk] Wincenty, szer., 9 pp leg.  † 12.03.1920, szp.pol. 602
Kasprowicz Piotr, szer., 8 pp leg.  † 31.03.1920
Kaźmierczak Wacław, strz., 3 p.strz.kon.  † 31.03.1920
Kąkol Szczepan, szer., 23 pp.  † 05.04.1920, szp.pol. 602
Klonowski Józef, szer., 9 pp leg.  † 01.03.1920, szp.pol. 602
Knapkiewicz Stefan, szer., 7 pp leg., zm.r. 05.04.1920
Konecki Mieczysław, kpr., 7 pp leg.  † 09.03.1920, szp.pol. 602
Kowalski Władysław, szer.  † 22.01.1920, szp.pol. 602
Kozłowski Jan, szer., 8 pp leg.  † 28.03.1920, szp.pol. 602
Krogulec [Kroculec] Onufry, szer., 9 pp leg.  † 21.03.1920, szp.pol. 602
Kwoka Jan, szer., 7 pp leg.  † 05.03.1920, szp.pol. 112
Łasiewicz Michał, kan., 3 pap  † 24.03.1920, szp.pol. 112
Mazepa [Mazela] Wawrzyniec, szer., 9 pp leg.  † 13.03.1920, szp.pol. 602
Misztal Władysław, kan., 3 pap  † 04.03.1920, szp.pol. 112
Mituła Stanisław, szer., 23 pp  † 15.03.1920
Puchacz W., szer.  † 1920
Radek Józef, st.szer., 8 pp leg.  † 23.03.1920, szp.pol. 112
Siennicki Antoni [Szynicki A.], szer., 8 pp leg.  † 16.04.1920
Sokołowski Stefan, szer., 9 pp leg., zm.r. 19.03.1920, szp.pol. 602
Szpak Antoni, kpr., 11 baon sap.  † 25.03.1920, szp.pol. 602
Świstek Jan, kan., 3 pac  † 17.03.1920
Temski S., szer.  † 1920
Urban Bolesław, szer., 9 pp leg.  † 04.04.1920
Wardyński Mieczysław, szer., 8 pp leg.  † 12.03.1920, szp.pol. 602
Węcławski Jan, szer., 7 pp leg.  † 04.04.1920
Wróblewski Piotr, szer., 8 pp leg.  † 15.03.1920
Zieliński Jan, sierż., 9 pp leg., zm.r. 17.03.1920

Dane pochowanych (nazwisko i imię, stopień wojskowy, przydział służbowy, przyczyna i data zgonu) zostały uzupełnione w oparciu o książkę „Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920” (1934). W nawiasach kwadratowych podane są dane spisane z tabliczki znajdującej się na pomniku w Krasławiu.

miejsca/1920/lotwa/kraslava/kraslaw.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/05 11:44 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl