Sudwa

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztynek.
Sauden, Ostpreussen, Kreis Osterode (- 1945).
Lokalizacja: 53.5871N, 20.2642E [pokaż mapę]

Zespół cmentarzy wojennych, zbiorowych i mogił pojedynczych usytuowanych wokół dawnego założenia upamiętniającego zwycięstwo nad Rosjanami w 1914 r. Pomnika-Mauzoleum (Tannenberg-Denkmal). Rozmieszczone mogiły wojenne miały tworzyć krajobraz pobitewny. Według Maxa Dehnena znajdowało się tu 10 mogił i kwater wojennych, gdzie pochowanych jest 534 żołnierzy armii rosyjskiej, po stronie zachodniej: (200, 90, 73, 150, — ?); po stronie wschodniej: (1,16,3,1, — ?). W Osteroder Zeitung wymieniony jest jeszcze 1 cmentarz, gdzie pochowanych jest 8 żołnierzy armii niemieckiej i 75 żołnierzy armii rosyjskiej, jeden grób z 20 żołnierzami armii niemieckiej wewnątrz założenia oraz 1 pojedyncza mogiła, w której spoczywa 1 żołnierz niemiecki. Według tych danych spoczywa tu w kilku miejscach 626 żołnierzy, w tym 17 żołnierzy armii niemieckiej i 609 żołnierzy armii rosyjskiej. Według K. Burgera ogólna liczba tu pochowanych wynosi 655 żołnierzy, w tym 37 żołnierzy armii niemieckiej i 618 żołnierzy armii rosyjskiej. Ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w układzie przestrzennym tego miejsca niemożliwe jest przypisanie liczby poległych do zachowanych miejsc, gdzie pochowani są żołnierze, zwłaszcza, że informacje zamieszczone w kilku opracowaniach, różnią się.

Mogiła zbiorowa

Miejsce spoczynku 28 żołnierzy armii rosyjskiej. Dokładna lokalizacja nieznana.

Zdjęcia archiwalne

Cmentarz wojenny

Usytuowany po północnej stronie szosy z Olsztynka do Ostródy, około 450 m w kierunku zachodnim od zabudowy wsi Sudwa, obok polnej drogi w stronę kolonii. Na planie wieloboku o wymiarach 24x27x31x7,60 m. Wewnątrz mogiła w kształcie kopca. Pierwotnie ogrodzony niskim płotem z drewnianych sztachet z bramką ujętą w słupki murowane z kamienia. Pierwotnie obsadzony dębami, obecnie występują także inne gatunki drzew. Stan zachowania dostateczny, układ czytelny - nie zachowały się słupki bramy wejściowej oraz ogrodzenie.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)

2005-08-30

Plan założenia

Rys. W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)

Cmentarz wojenny

Usytuowany po północnej stronie szosy z Olsztynka do Ostródy około 200m w kierunku zachodnim od zabudowy wsi Sudwa. Na planie prostokąta o wymiarach 6x14 m, ogrodzony niskim płotkiem z metalowych prętów. Pierwotnie stał na mogile krzyż prawosławny. Pochowani są tu żołnierze armii rosyjskiej. Stan zachowania dostateczny.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)

2005-08-30

Cmentarz wojenny

Usytuowany po południowej stronie szosy z Olsztynka do Ostródy, w pobliżu skrzyżowania starej drogi, prowadzącej przez park, z szosą. Znajdują się tu dwie mogiły, otoczone krawężnikami z kostki granitowej. Prawdopodobnie są tu pochowani żołnierze armii rosyjskiej. Mogiły uporządkowane. Stan zachowania dobry.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)

2005-08-30

2002-04-20

Mogiła zbiorowa

Usytuowana po wschodniej stronie domu w parku, za budynkiem gospodarczym. Mogiła o wymiarach około 20,0x5,0 m, otoczona krawężnikiem z kostki kamiennej. Na mogile ustawiony jest krzyż prawosławny. Pochowani są tu żołnierze armii rosyjskiej. Stan zachowania dobry.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)

2005-08-30

Zdjęcia archiwalne

Mogiła żołnierska

Usytuowana w południowej części parku, około 40 m od drogi do Królikowa, przy alejce prowadzącej przez park w kierunku północnym. Otoczona krawężnikiem z kamieni polnych. Stan zachowania dobry.

Źródło: W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)

2005-08-30

2001-06-14

Pomnik pułkowy

Poświęcony poległym żołnierzom 147 (2. mazurskiego) pułku piechoty. Jak wynika z archiwalnych zdjęć, pomnik był w okresie międzywojennym przebudowywany. Zachowana rzeźba lwa znajduje się obecnie na rynku, w pobliżu ratusza w Olsztynku.

"DEM INFANTERIE REGIMENT • GENERALFELDMARSCHALL • VON HINDENBURG • 2. MASURISCHES NR 147 • UND • STARBEN FÜR KAISER UND REICH • IN OST UND WEST • GEFALLENEN KAMERADEN • 1914 + 1918".

2007-06-20

Zdjęcia archiwalne

Tannenberg-Denkmal

Wieże były ponumerowane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara:

 1. Wieża wejściowa, mieszcząca pomieszczenie straży.
 2. Wieża poświęcona wysiłkom narodu niemieckiego podczas I wojny światowej.
 3. Wieża prezentująca historię Prus Wschodnich.
 4. Wieża sztandarowa.
 5. Wieża Hindenburga.
 6. Wieża żołnierska.
 7. Wieża poświęcona ofiarom I wojny światowej, mieszcząca kaplicę.
 8. Wieża dowódców.

Pomiędzy poszczególnymi wieżami zlokalizowane były pomniki i tablice, poświęcone niemieckim formacjom wojskowym, biorącym udział w zmaganiach. Odpowienio między wieżą:

 • 1-2: I. Reserve-Korps, 6. gem. Landwehr-Brigade,
 • 2-3: XVII. Armeekorps,
 • 3-4: 1. Kav.-Div., Jäger, Pioniere, Train, Festungstruppen,
 • 4-5, 5-6: pomniki różnych formacji biorących udział w I WŚ (Ehrenmal der Flieger, der Nachrichten, der Eisenbahner, der Freikorps, der Ärzteschaft und Sanitäter),
 • 6-7: I. Armeekorps, 5. Landwehr-Brigade,
 • 7-8: XX. Armeekorps, 35. Division, 70. gem. Landwehr-Brigade, Hauptreserve Graudenz,
 • 8-1: 3. Reserve-Division, Landwehr-Division von der Goltz.

Źródła:

Wieża wejściowa (1)

Pomnik poległych

Zlokalizowany od strony wieży nr 8. Autorem wykonanej w dębowym drewnie rzeźby był Karl Sylla.

"Kgl. + Preuß. • Land • wehr • Inf. Rg. 5".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa

Plakieta z wizerunkiem końskiej głowy była zlokalizowana między wieżą nr 1, a wieżą nr 8.

Zdjęcia archiwalne

Wieża narodu niemieckiego (2)

Tablica pamiątkowa 4. pułku strzelców

Zlokalizowana na ścianie, od strony wieży nr 3.

"Den Gefallenen • des Königl. Preuß. • Jäger=Regiments • zu Pferde Nr. 4".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa 17. batalionu saperów

Zlokalizowana między wieżą nr 2, a wieżą nr 3. Autorem projektu był Hermann Hosaeus z Berlina. Poświęcona pamięci 17. (1. zachodniopruskiego) batalionu saperów. Inskrypcja:

"1. West= Preussisches Pionier= Bataillon 17".

Zdjęcia archiwalne

Tablice pamiątkowe

Cztery tablice pamiątkowe zlokalizowane w niszy między wieżą nr 2, a wieżą nr 3, na prawo od tablicy 17. batalionu saperów.

Zdjęcia archiwalne

Wieża Prus Wschodnich (3)

Tablica pamiątkowa 12. pułku ułanów

Zlokalizowana na ścianie od strony wieży nr 4. Autorem projektu był Hermann Hosaeus z Berlina. Poświęcona 12. pułkowi ułanów. Inskrycja: "ULANEN • 12".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa

Zlokalizowana na ścianie od strony wieży nr 2.

Zdjęcia archiwalne

Wieża sztandarowa (4)

Pomnik pułkowy grenadierów

Zlokalizowany w pierwszej niszy w kierunku wieży nr 3. Prawdopodobnie pomnik pułku grenadierów ("gorejący granat").

Zdjęcia archiwalne

Pomnik

Między wieżą 4 i 5 - druga nisza od wieży nr 4.

"VOLK FLIEG DU WIEDER • UND DU BIST SIEGER • DURCH DICH ALLEIN".

Zdjęcia archiwalne

Wieża Hindenburga (5)

Pomnik poległych

Zlokalizowany w pierwszej niszy w kierunku wieży nr 6.

"Unserer toten Kameraden! • Reichsvereinigung ehem. Kriegsgefangener e.V."
"ÜBER 100 000 DEUTSCHE SOLDATEN GABEN IN DER • KRIEGSGEFANGENSCHAFT IHR LEBEN FÜR DEUTSCHLAND".

Zdjęcia archiwalne

Wieża żołnierska (6)

Tablica pamiątkowa

Zlokalizowana od strony wieży nr 7.

Zdjęcia archiwalne

Pomnik poległych

Zlokalizowany między wieżą nr 5 i 6 - od strony wieży nr 6.

"Ich hatt' einen Kameraden… • Seinen Gefallenen • Der Sängerbund Ostpreußen."

Zdjęcia archiwalne

Wieża ofiar I wojny światowej (7)

Tablica pamiątkowa 4. pułku grenadierów

Zlokalizowana na ścianie wieży nr 7 (od strony wieży nr 6). Wykonana z brązu tablica z inskrypcją: "Grenadier = Regiment • König Friedrich d. Große • (3. Ostpr.) Nr. 4".

Zdjęcia archiwalne

Pomnik 147. i 151. pułku piechoty

Zlokalizowany w pierwszej niszy od strony wieży nr 7 w kierunku wieży nr 8. Na przeciwstawnych płaszczyznach pomnika umieszczono tablice:

"Seinen gefallenen • Kameraden • Infanterie-Regiment • Generalfeldmarschall • von Hindenburg • 2. Mas. Nr. 147".
"Seinen gefallenen • Kameraden • 2. Ermländischen • Infanterie-Regiment • Nr. 151".

Autorem pomnika był rzeźbiarz Schimmelpfennig. Na ścianie niszy wisiały ponadto dwie pamiątkowe tablice o treści:

"DEN SIEG BEI • ORLAU-LAHNA • …".
"GENERAL WILHELMI • … • BEI ORLAU - LAHNA …8.1914".

Zdjęcia archiwalne

Wieża dowódców (8)

Tablica pamiątkowa

Zlokalizowana na ścianie, od strony wieży nr 7.

Zdjęcia archiwalne

Pozostałe pomniki i tablice

Tablica pamiątkowa 107 pułku piechoty obrony krajowej

Tablica o treści: "… • Landw. Inf. Reg. • Nr. 107 • als der einzigen • sächsische Truppe • an der Schlacht • bei Tannenberg".

Zdjęcia archiwalne

Pomnik 19. pułku piechoty obrony krajowej

"Landw. Inf. Regt. 19".

Zdjęcia archiwalne

Pomnik poległych lotników

"IHREN GEFALLENEN KAMERADEN GEWIDMET VON DEN FLIEGERN UND LUFTFAHRERN".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa 36. pułku artylerii polowej

Wykonana z brązu tablica o treści: "Den Kämpfern von Tannenberg • Res. Feld.=Art. Rgt. Nr. 36."

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa 2. i 9. pułku piechoty rezerwy

"Ihr starbt, damit die Heimat nicht verdorben, • wir leben, dass ihr nicht umsonst gestorben."

"Res. Inf.-Regt. 2".
"Res. Inf.-Regt. 9".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa 1. pułku grenadierów

"Das Grenadier • Regiment • Kronprinz • (I. Ostpr.) Nr.1 • Seinen Gefallenen".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa 59. pułku piechoty

"Den für das Vaterland im Weltkriege 1914 – 1918 • gefallenen Helden des Kgl. Preuß. Infant. Regts. • „Freiherr Hiller v. Gaertringen (4. Pos.) Nr. 59" • in unwandelbarer Treue und Dankbarkeit. • Es starben den Heldentod im Weltkriege: 89 Offiziere, • 266 Unteroffiziere, 348 Mannschaften. • Davon in der Schlacht bei Tannenberg: 22 Offiziere, • 42 Unteroffiziere 703 Mannschaften."

Zdjęcia archiwalne

Tablice pamiątkowe poświęcone królowej Luizie

"Königin • Luise Bund • Dem Andenken • der deutschen Helden."
"Königin • Luise Bund • Dem Andenken • unserer Königin."

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa 11. pułku artylerii

"Den Gefallenen • des ersten • Westpreussischen • Fussartillerie=• Regiments • Nr. 11".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa

"Im Verbande der • 1. Kav. Division • kämpften bei • Tannenberg •• Div. Stab • Kür. Rgt. 3 • Drag. Rgt. 1 • Ul. Rgt. 12 • Jäg. z. Pf. Rgt. 9 • Kür. Rgt. 5 • Ul. Rgt. 4 • Ul. Rgt. 3 • Jäg. Btl. 2 • R. Abtlg. F.A. 1 • M.G.A. 5 • Nachr. Abtl. 1 • Pi. Abtlg. 1 • Fü. Abtlg. 1".

Zdjęcia archiwalne

Pomnik pułkowy

Prawdopodobnie fragment pomnika pułkowego.

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa

"1914 1918 • Seinen • Gefallenen • im Weltkriege • der • Deutsche • Feldpostbund".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa

"Den Gefallenen der • Nachrichtentruppe • im Weltkriege • 1914 1918".

Zdjęcia archiwalne

Tablica pamiątkowa

Zdjęcia archiwalne

Tablice pamiątkowe

Zdjęcia archiwalne

Na skróty

Ostatnie zmiany


playground/sudwa.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/13 18:49 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl