Zasady Współpracy

Celem dokumentu jest przedstawienie informacji umożliwiających zamieszczanie własnych materiałów (opisów, zdjęć itp.) na łamach Serwisu Olsztyńska Strona Rowerowa.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie obejmują obszar związany z następującymi zagadnieniami:

 • Warunki prawne (licencja publikowanych materiałów).
 • Struktura i format pliku dokumentu (opisu).
 • Zasady kontaktowania się z administratorami serwisu OSR.

Definicje

Ilekroć w dokumencie zostaną użyte poniższe terminy, wyrażenia i skróty, będą miały one następujące znaczenie:

 • OSR - Serwis Olsztyńska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl/
 • HTML - język opisu stron WWW http://www.w3.org
 • XML - strukturalny język opisu dokumentów.
 • OPL - OpenContent License (należy ją traktować jako licencję GNU GPL dla dokumentów).
 • GPL - licencja GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.

Odwołania

W dokumencie znajdują się odwołania do następujących plików/serwisów:

 • [1] OSR :: Licencja Publikowanych Materiałów
 • [2] OSR :: Znaczniki HTML/XML

Konwencje nazw

W opisach zastosowano następujące konwencje:

 • Ważne informacje na temat działania poszczególnych opcji poprzedzono słowem UWAGA

Licencja

Wszystkie materiały Serwisu OSR publikowane są z poszanowaniem praw autorskich - na licencji OpenContent License. Szczegółowe informacje dotyczące warunków licencji znajdują się w dokumencie [1].

Przesłanie materiałów do publikacji w serwisie OSR jest równoznaczne z:

 1. potwierdzeniem posiadania uprawnień do nadesłanych materiałów
 2. wyrażeniem zgody na warunki licencji OPL [1]
 3. wyrażeniem zgody na oznakowanie zdjęć autorskich napisem "www.rowery.olsztyn.pl"


UWAGA
Administratorzy OSR nie ponoszą odpowiedzialności za wady prawne publikowanych materiałów 1).

Materiały

Materiały przeznaczone do publikacji muszą składać się z trzech części:

Opis trasy

Plik opisu trasy musi opierać się na następującej strukturze (informacje zawarte w kolejnych liniach pliku):

 • Imię i nazwisko autora opisu
 • Aktualny email autora
 • Tytuł/temat opisu
 • Ważniejsze miejscowości na trasie (max. 4), nazwy rozdzielone myślnikiem (bez dodatkowych spacji)
 • Przejechany dystans (w km)
 • Data wyjazdu w trasę (w formacie RRRR-MM-DD)
 • Czas trwania wyprawy (w dniach)
 • Właściwy opis. Tekst może być rozmieszczony w wielu liniach, możliwe jest stosowanie znaczników HTML/XML opisanych w dokumencie [2]
 • Wykaz WSZYSTKICH miejscowości na trasie. Nazwy rozdzielone myślnikiem (bez dodatkowych spacji)


przykład:

Dariusz Felba
fedar@gazeta.pl
Śladami rodu Krasińskich, Sypniewo
Ciechanów-Brzozowo Wielkie-Krasne-Sypniewo
60
2005-02-10
1
Poranek był mglisty. Skierowałem się na Przasnysz by po 5 km dojechać do [...]
Ciechanów-Przedwojewo-Dzbonie-Opinogóra-[...]

Pliki zdjęć

Serwis OSR obsługuje pliki graficzne w formatach JPG, PNG, GIF. Zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą znajdować się w trzech katalogach zawierających:

katalog parametry zdjęć w katalogu
big/ zdjęcia o wymiarach 512x384 lub 384x512 oraz zdjęcia panoramiczne
medium/ zdjęcia o wymiarach 250x188
small/ zdjęcia o wymiarach 128x96 lub 72x96


Dodatkowe wymagania:

 • Nazwy plików to kolejne liczby zapisane trzycyfrowo (licząc od 000), odstęp między numerami może być dowolny. Numeracja decyduje o kolejności wyświetlania zdjęć w Serwisie OSR. Przykład nazw: 002.jpg, 004.jpg
 • Nazwy plików zawierających mapy tras powinny mieć kolejne, najmniejsze numery. Przykłady nazw: 000.png, 001.png
 • Wszystkie nazwy plików powinny być zapisane małymi literami
 • Zdjęcia panoramiczne nie powinny być większe niż 800x600 pikseli 2)

Preferowany format zdjęć 3) to JPG (jakość 75% lub 80%) lub PNG dla map tras. Zdjęcia powinny mieć zachowany współczynnik proporcji.

Istnieje możliwość automatycznego przeskalowania zdjęć i umieszczenia na OSR. W takim przypadku konieczne jest przesłanie do administratorów OSR kompletu odpowiednio nazwanych (ponumerowanych) zdjęć o rozdzielczości minimum 512x384 (lub 384x512) pikseli.

Plik opisu zdjęć

Do kompletu zdjęć, musi zostać dołączony plik tekstowy zawierający komentarze do poszczególnych zdjęć. Nazwa pliku powinna być taka sama jak pliku opisu trasy ale z końcówką .sql. Format tego pliku jest następujący (informacje zawarte w kolejnych liniach pliku):

 • Każda linia pliku zawiera opis jednego zdjęcia; Linia zawiera trzy kolumny rozdzielone znakiem '|' (pipe).
 • Pierwsza kolumna zawiera nazwę pliku np.: 000.png
 • Druga kolumna zawiera typ pliku:
  • standard (zwykłe zdjęcie)
  • panorama (zdjęcie panoramiczne)
  • index (zdjęcie wyświetlane w spisie tras OSR 4))
  • map (mapa trasy)
  • hidden (zdjęcie będzie ukryte i niedostępne dla przeglądających serwis OSR)
 • Trzecia kolumna zawiera komentarz (do 200 znaków). Możliwe jest stosowanie znaczników HTML/XML opisanych w dokumencie [2].

przykład:

000.png|map|mapa trasy 1/2 - Śladami rodu Krasińskich, Sypniewo
002.png|map|mapa trasy 2/2 - Śladami rodu Krasińskich, Sypniewo
004.jpg|standard|ciekawy pomnik [...] - Sypniewo

UWAGA

 • Przynajmniej jedno zdjęcie musi mieć typ index
 • W komentarzu (trzecia kolumna linii pliku opisu zdjęć) powinna zostać zamieszczona informacja o miejscu z którego pochodzi zdjęcie (najlepiej poprzedzona średnikiem lub myślnikiem - tak w jak w przykładzie powyżej). W miarę możliwości należy wystrzegać się lakonicznych opisów typu "kościół katolicki" czy "cmentarz". Nie należy opisywać tego co widać na zdjęciu! tylko spóbować oddać nastrój miejsca i chwili.

Przekazywanie materiałów

Pliki spakowane archiwizerem RAR lub ZIP należy przesyłać na adres e-mail podany w rozdziale Kontakt z admnistratorami.

Kontakt z administratorami

W przypadku wszelkich wątpliwości skontaktuj się z administratorami Serwisu Olsztyńska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl

Adresy e-mail:

1) dotyczy materiałów, których nie są autorami
2) organiczenie wynika z konieczności wyświetlania zdjęć panoramicznych także na starych monitorach
3) w przyszłości parametry zdjęć mogą ulec zmianie
4) zdjęcie takie musi być w "poziomie"
pomoc/zasady.txt · ostatnio zmienione: 2009/11/22 21:26 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl