Znaczniki HTML/XML

Serwis Olsztyńska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl umożliwia tworzenie opisów tras wykorzystując prosty język znaczników. Znaczniki zostały dobrane w taki sposób by przygotowywany tekst był czytelny w dowolnym edytorze tekstu.

Celem dokumentu jest przedstawienie zasad używania znaczników formatujących tekst opisów zamieszczanych w Serwisie OSR.

Definicje

Ilekroć w dokumencie zostaną użyte poniższe terminy, wyrażenia i skróty, będą miały one następujące znaczenie:

Konwencje nazw

W opisach zastosowano następujące konwencje:

 • Ważne informacje na temat działania poszczególnych opcji poprzedzono słowem UWAGA
 • Parametry opcjonalne zapisano w nawiasach kwadratowych np. "[ID-TRASY/]ID-ZDJĘCIA"
  Poprawne warianty parametrów to "ID-ZDJĘCIA" oraz "ID-TRASY/ID-ZDJĘCIA"
 • Warianty opcji rozdzielono znakiem '|' np. "ID-ZDJĘCIA [left|right]"
  Poprawne warianty opcji to "ID-ZDJĘCIA", "ID-ZDJĘCIA left" lub "ID-ZDJĘCIA right" (opcje "left" i "right" wykluczają się wzajemnie)

Stosowanie znaczników

Działy w których dozwolone jest stosowanie znaczników HTML/XML:

 • Wieści (news).
 • Opisy tras rowerowych (route).
 • Rower i okolice (info).
 • Księga gości (guestbook, znaczniki ograniczone do zestawu <br/> <a></a>).
 • Podsumowanie ankiety.
 • Opisy zdjęć.

W pozostałych działach wprowadzony tekst jest najpierw filtrowany a znalezione znaczniki HTML/XML usuwane - dotyczy to działów:

 • Komentarze (tras, ankiet).
 • Forum.

Znaczniki inne niż opisane w dokumencie są przez system filtrowane i usuwane.
Większość znaczników można łączyć ze sobą i zagnieżdżać, np.:

<b><i>tekst pochyły i wytłuszczony</i></b>

Należy pamiętać by w przypadku stosowania kombinacji znaczników zachować ich właściwą kolejność.

Formatowanie tekstu

Możliwe jest wytłuszczanie, pochylanie, podkreślanie tekstu. Oczywiście można łączyć wszystkie znaczniki ze sobą.

Możliwe jest <b>wytłuszczanie</b>, <i>pochylanie</i>, <u>podkreślanie</u> tekstu. 
Oczywiście można <b><i><u>łączyć</u></i></b> wszystkie znaczniki ze sobą.

Paragrafy mogą być tworzone za pomocą znaczników <p></p>. Bloki tekstu mogą mieć odmienne formatowanie (<p align="right">powoduje wyrównanie tekstu do prawej strony</p>). Wymuszenie nowej linni następuje przez umieszczenie w tekście znacznika <br/>.

Kolor tekstu można zmieniać stosując znacznik <color></color>, którego parametrem jest kod koloru - nazwa lub liczba szesnastkowa zgodna ze standardami WWW.

<color red>czerwony tekst</color>
<color #FF0000>czerwony tekst</color>

Oczywiście jest możliwe ukrycie fragmentu tekstu, który zostanie przesłany do przeglądarki ale nie zostanie wyświetlony. Za takie działanie odpowiada znacznik <comment></comment> zamieniający tekst w komentarz HTML.

<comment>ten tekst będzie niewidoczny</comment>

Linki

Linki w zależności od elementu docelowego mogą być tworzone za pomocą znaczników HTML oraz specjalnych znaczników OSR. W najprostszym przypadku link można utworzyć za pomocą znaczników <a></a>

<a href="http://www.rowery.olsztyn.pl">OSR</a>

Powyższy przykład tworzy link o nazwie "OSR" prowadzący do strony WWW. Adres docelowy (href) musi być poprzedzony nazwą protokołu http://.

Znacznik <url></url> również tworzy link o nazwie takiej samej jak adres docelowej strony WWW . Poniższe dwie konstrukcje są więc sobie równoważne (tak jak poprzednio adres docelowy musi być poprzedzony nazwą protokołu).

<url>http://www.rowery.olsztyn.pl</url>
<a target="_bank" href="http://www.rowery.olsztyn.pl">http://www.rowery.olsztyn.pl</a>

By uprościć tworzenie linków prowadzących do różnych zasobów serwisu OSR powstał znacznik <link></link> w poniższych odmianach:

Opis znacznika Format
link do opisu trasy <link route ID-TRASY>opis</link>
link do galerii zdjęć 1) <link gallery>opis</link>
<link gallery ID-TRASY>opis</link>
link do zdjęcia 2) <link photo ID-ZDJĘCIA>opis</link>
<link photo ID-TRASY/ID-ZDJĘCIA>opis</link>
link do zdjęcia panoramicznego <link panorama ID-ZDJĘCIA>opis</link>
<link panorama ID-TRASY/ID-ZDJĘCIA>opis</link>
link do ankiety <link vote ID-ANKIETY>opis</link>
link do artykułu 3) <link info ID-ARTYKUŁU>opis</link>
link do wiadomości 4) <link news ID-WIADOMOŚCI>opis</link>


Kilka dodatkowych uwag:

 • Linki powodują otworzenie docelowej strony w tym samym oknie przeglądarki. Wyjątkiem są znaczniki <link panorama></link> oraz <url></url>, które powodują wyświetlenie danych w oddzielnym oknie przeglądarki.
 • Do wszystkich zdjęć linki mogą być tworzone zarówno przez <link photo></link> jak też <link panorama></link>.
 • Wszystkie linki utworzone za pomocą znacznika <link></link> są wyróżniane kolorem. Nie jest konieczne dodatkowe formatowanie linku by wyróżniał się z tekstu opisu.


UWAGA
Wszystkie ID wymienione w tabeli powyżej (ID-TRASY, ID-ZDJĘCIA itp.) muszą być zapisane jako TRZYCYFROWE LICZBY z ewentualnymi zerami wiodącymi.

Na przykład: 000, 010, 012/012

Grafika

System automatycznie tworzy galerię zdjęć z danej trasy oraz dołącza do opisu losowo wybrane zdjęcie. Poza tymi możliwościami grafikę do opisu trasy można wstawić na dwa sposoby:

 • Za pomocą znacznika HTML <img/>
 • Za pomocą specjalnego znacznika <include></include>

W przypadku znacznika <img/> ależy podać właściwą lokalizację pliku, który zostanie wyświetlony "wewnątrz" opisu. Możliwe jest określenie położenia zdjęcia względem tekstu przez stosowanie modyfikatorów np. align="right". Opcjonalny modyfikator title umożliwia nadanie komentarza wyświetlanego jako tooltip przez większość przeglądarek internetowych.

<img src="http://www.wp.pl/i/const/v3/logo.gif" title="obrazek" align="right"/>

Powyższy przykład spowoduje wyświetlenie obrazka pobranego spod adresu wskazanego przez modyfikator href. Obrazek będzie miał tytuł "obrazek" i będzie znajdował się po prawej stronie okienka.

Znacznik <include></include> umożliwia dołączanie do opisu miniaturek zdjęć publikowanych w seriwisie OSR.

<include photo [ID-trasy/]ID-zdjęcia [left|right]>tytuł</include>
<include photo 012/012 left>zdjęcie 12 z trasy 12</include>

Tak jak w przypadku powyżej istnieje możliwość określenia położenia zdjęcia względem tekstu (modyfikator [left|right]).

Listy

OSR wspiera tylko listy nie numerowane tworzone za pomocą znaczników <ul><li></ul>. Listy mogą być zagnieżdżone.

<ul>to jest drzewko
<li>gałąź-1/1
 <ul>dodatkowe drzewko
 <li>gałąź-2/1
 <li>gałąź-2/2
 </ul>
<li>gałąź-1/2
</ul>

Tabele

Znaczniki <table><tr><td></td></tr></table> umowżliwiają formowanie tabel. Nie jest możliwe zamieszczanie nagłówków tabel (znacznik <th> nie jest obsługiwany) ale jest możliwe zagnieżdżanie tabel.

<table>
 <tr>
 <td>wiersz 1 kolumna 1</td>
 <td>wiersz 1 kolumna 2</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>wiersz 2 kolumna 1</td>
 <td>wiersz 2 kolumna 2</td>
 </tr>
</table>

Separatory

Jedynym sposobem na wizualne rozgranicznie fragmentów opisu jest znacznik <hr/>. Powoduje on wyświetlenie poziomej linni przez całą dostępną szerokość okienka.

Kontakt z administratorami

W przypadku wszelkich wątpliwości skontaktuj się z administratorami Serwisu Olsztyńska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl

Adresy e-mail:

1) link do galeri z bieżącej trasy lub innej - wskazanej w linku
2) link do zdjęcia z bieżącej trasy lub innej - wskazanej w linku
3) artykułami są opisy z działu "Rower i Okolice"
4) dotyczy wiadomości z działu "Wieści"
pomoc/znaczniki.txt · ostatnio zmienione: 2009/11/22 23:19 przez Dariusz Felba
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl