Zamość

Województwo lubelskie, powiat Zamość, gmina Zamość.
Lokalizacja: 50.7197N, 23.2527E [pokaż mapę]

Cmentarz wojenny Rotunda

"MOGIŁY ZBIOROWE ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO • POLEGŁYCH NA ZAMOJSZCZYŹNIE • W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ W 1939 ROKU".

2011-06-25

Plan założenia

Spis pochowanych

strzel. ALBRAM KAROL, † 23.09.1939 HRUBIESZÓW
???AMOCKI JÓZEF, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. ANTONIUK WASYL, ur. 1916, † 19.09.1939 ZIELONE
strzel. BAJCAR WINCENTY, ur. 1908, † 18.09.1939 ZIELONE
BAŁABUCH STANISŁAW, † 1944
strzel. BANACH JÓZEF, † 19.09.1939 ULÓW
BARAŃSKI JAN, † 1944 LASY POSADOWSKIE
strzel. BELT WŁADYSŁAW, † 23.09.1939 TARNAWATKA
strzel. BERDECKI JAN, ur. 31.01.1903, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. BERKE PAWEŁ, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. BŁACHOCIŃSKI ANDRZEJ, ur. 1918, † 19.09.1939 ULÓW
policjant BŁOŃSKI PIOTR, ur. 1901, † 14.09.1939 HRUBIESZÓW
ppor. BOJARSKI ZBIGNIEW, ur. 3.11.1912, † 29.09.1939 TARNAWATKA
strzel. BRAWANZKI TEOFIL, ur. 1916, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. BRESTERMAN FISZER, † 18.09.1939 PAARY

kan. BRUCZEWSKI, † 23.09.1939 TARNAWATKA
strzel. BUDNY FRANCISZEK, † 19.09.1939 ULÓW
CHOĆKO JAN, † 02.06.1944
strzel. CHOLEWA BRONISŁAW, † 19.09.1939 ULÓW
ppor. CHORT STEFAN, † 18.09.1939 PAARY
strzel. CHIRASZ STEFAN, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. CIELEPA ANTONI, ur. 20.09.1915, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. CIEŚLAK ADAM, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. CISOWSKI TADEUSZ, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. CYSZ FRANCISZEK, † 19.09.1939 ULÓW
ppor. CZAPLIŃSKI SZYMON MARIAN, ur. 19.05.1915, † 18.09.1939 SZAROWOLA
ppor. CZAPSKI JAN, ur. 1908, † 07.10.1939 HRUBIESZÓW
strzel. CZARNIK BOLESŁAW, ur. 21.02.1919, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. CZARNOGA FRANCISZEK, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. CZCIONKA RUDOLF, ur. 1909, † 18.09.1939 KUNKI
st. strzel. CZERNIAK JÓZEF, ut. 1911, † 19.09.1939 ZIELONE

strzel. DEMKIW ANDRZEJ, † 19.09.1939 ULÓW
st. strzel. DOCZYŃSKI KAZIMIERZ, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. DOROBA WACŁAW, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. DOSTYCH HENRYK, † 09.1939 HRUBIESZÓW
strzel. DUCHOLA M., † 18.09.1939 PAARY
st. strzel. DUDELA ALEKSANDER, † 18.09.1939 PAARY
strzel. DUŻNIAK STEFAN, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. DYBAŁ JÓZEF, † 18.09.1939 PAARY
strzel. DZIKI KAROL, † 18.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
ppor. DZIUBEK ZBIGNIEW MICHAŁ, ur. 1916, † 18.09.1939 PAARY
kpr. DŻYGAŁO JÓZEF, † 1944
st. strzel. FABISZEWSKI BOLESŁAW, † 18.09.1939 PAARY
strzel. FALKUS JÓZEF, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. FANSCH MAKS, † 23.09.1939 TARNAWATKA
kpr. FILIPEK PIOTR, † 23.09.1939 NEDEŻÓW
strzel. FROSZTEGA STANISŁAW, † 18.09.1939 PAARY

st. strzel. GABRYŚ STANISŁAW, † 18.09.1939 ULÓW
st. strzel. GADZIŃSKI SZCZEPAN, ur. 1899, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. GAŁĄZKA JÓZEF, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. GAWRON EDWARD, † 19.09.1939 ULÓW
st. strzel. GIERA PIOTR, ur. 14.07.1919, † 19.09.1939 ULÓW
ppor. GILL WACŁAW LEON, ur. 28.09.1909, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. GŁADYSZ STANISŁAW, ur. 1912, † 19.09.1939 TARNAWATKA
strzel. GODUŁA FRANCISZEK, † 18.09.1939 PAARY
sierż. GOLA, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. GOŁYSZNY BOLESŁAW, ur. 2.09.1912, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. GORGUREWICZ KAROL, ur. 1903, † 18.09.1939 ULÓW
plut. GRABIŃSKI ALOJZY, † 18.09.1939 ZIELONE
plut. GRABOWSKI STANISŁAW, † 23.09.1939 TARNAWATKA
kpr. GRABSKI ANDRZEJ, † 23.09.1939 TARNAWATKA
kan. GREIFT EWALD, ur. 17.05.1916, † 23.09.1939 NEDEŻÓW
plut. GRUCA JAN, † 23.09.1939 TARNAWATKA

bomb. GRUSZKA TADEUSZ, † 18.09.1939 ZIELONE
plut. GRZEGALSKI, † 18.09.1939 ZIELONE
kan. GRZYBEK T., † 19.09.1939 PAŃKÓW
kan. GRZYBER IGNACY, † 19.09.1939 ZIELONE
kpr. GRZYBOWSKI EDWARD, ur. 1912, † 23.09.1939 TARNAWATKA
GUZOWSKI ZYGMUNT, † 1944 RZECZYCA
HAŁAS MIECZYSŁAW, † 1944 LASY POSADOWSKIE
strzel. HAŁDA JÓZEF, ur. 1917, † 18.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
por. HERMAN MARIAN STANISŁAW, ur. 2.02.1909, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. HOŁODZIC HENRYK, † 18.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
kpr. HORODEYCZUK ADAM, † 20.09.1939 ULÓW
strzel. INBEL WŁADYSŁAW, † 18.09.1939 PAARY
strzel. INIOLCZYK RYSZARD, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. JAESCHKE ANTONI, † 23.09.1939 TARNAWATKA
strzel. JAKUB??? JAN, ur. 1914, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
partyzant JANIK CZESŁAW, † 1944

strzel. JANKOWSKI MICHAŁ, † 18.09.1939 PAARY
ppor. JANKOWSKI TADEUSZ, ur. 28.03.1914, † 18.09.1939 ZIELONE
kpr. JASIŃSKI ALEKSANDER, ur. 1914, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
JASTRZĘBSKI JAN, † 1944
strzel. JEMIOŁO ALEKSANDER, ur. 16.07.1916, † 18.09.1939  ULÓW
strzel. JURA WŁADYSŁAW, † 18.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. JURECZKO WILHELM, † 18.09.1939 ZIELONE
JURKIEWICZ MIECZYSŁAW, † 1944 LASY POSADOWSKIE
strzel. KADYJ BRONISŁAW, ur. 1889, † 20.09.1939 ZIELONE
strzel. KAŃCZUKA PAWEŁ, † 18.09.1939 ZIELONE
ppor. KAŃSKI EUGENIUSZ, ur. 27.09.1911, † 19.09.1939 ULÓW
KARWAN PAWEŁ, † 1944 LASY POSADOWSKIE
strzel. KASPRZAK JAN, † 19.09.1939 ZIELONE
ppłk. KASZTELANOWICZ JAN, ur. 10.12.1896, † 23.09.1939 TARNAWATKA
kpr. KENDZIORA WŁADYSŁAW, ur. 2.03.1906, † 19.09.1939 ULÓW
st. strzel. KIRTA JÓZEF, † 18.09.1939 ULÓW

strzel. KIRZEŃ FLORIAN, † 18.09.1939
kpr. KNAPIK FRANCISZEK, † 18.09.1939 PAARY
strzel. KLUGER DAWID, ur. 16.09.1914, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. KOŁACZ FRANCISZEK, † 18.09.1939 PAARY
strzel. KONARSKI WIKTOR, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. KONOBA (KUDYBA) ANTONI, † 23.09.1939 NOWA WIEĆ
kan. KOPCZARSKI (KUPCZEWSKI), † 19.09.1939 ULÓW
strzel. KOPEĆ JÓZEF, † 18.09.1939 PAARY
KOPEĆ TADEUSZ, † 1944 LASY POSADOWSKIE
strzel. KOPEĆ ZYGMUNT, † 18.09.1939 PAARY
strzel. KORZEN FLORIAN, † 19.09.1939 PAARY
ppor. KORZYBSKI ZDZISŁAW ANTONI, ur. 18.12.1915, † 18.09.1939 SZAROWOLA
strzel. KOSTAREK JULIAN, † 19.09.1939 ULÓW
st. strzel. KOSTKA PAWEŁ, † 18.09.1939 PAARY
strzel. KOSZYK ZDZISŁAW, † 23.09.1939 TARNAWATKA
plut. KOWALONEK MICHAŁ, † 23.09.1939 TARNAWATKA

strzel. KOWALSKI ANTONI, ur. 21.02.1910, † 19.09.1939 ZIELONE
strzel. KOWALSKI STEFAN, † 19.09.1939 ULÓW
ppor. KOWALSKI TADEUSZ KAZIMIERZ, ur. 30.10.1901, † 19.09.1939 ULÓW
st. strzel. KOZIOŁ JÓZEF, ur. 20.01.1904, † 19.09.1939 ULÓW
st. strzel. KRALKA JULIAN, ur. 1915, † 18.09.1939 SZAROWOLA
plut. KRAJEWSKI J., † 23.09.1939 TARNAWATKA
kan. KROMER WŁADYSŁAW, ur. 1912, † 23.09.1939 NEDEŻÓW
strzel. KRUCZYŃSKI KAZIMIERZ, † 23.09.1939 TARNAWATKA
st. strzel. KRUKOWSKI JAN, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. KRYWCZUK ELIASZ, † 19.09.1939 ULÓW
st. ułan KRZYŻOWSKI STEFAN, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. KSIĄŻEK JÓZEF, † 18.09.1939 PAARY
strzel. KUBAS ALOJZY, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. KUCZKOWSKI MARIAN, † 09.1939 HRUBIESZÓW
strzel. KUCZKOWSKI OLGIERD JAN, ur. 18.06.1916, † 19.09.1939 ULÓW
kpr. KUFA JAN, † 19.09.1939 ULÓW

st. strzel. KULBIŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 1916, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. KULIBOWSKI HENRYK, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. KUNC IGNACY, † 14.09.1939 HRUBIESZÓW
ppor. KUNCE RUDOLF FELIKS, ur. 20.11.1907, † 18.09.1939 PAARY
strzel. KURA JÓZEF, † 18.09.1939 ULÓW
KURZĘPA HIPOLIT, † 1944
strzel. KUTEL ALFONS, † 25.09.1939 TARNAWATKA
strzel. KUŹNIK DYMITR, † 19.09.1939 HRUBIESZÓW
LALKA WŁADYSŁAW, † 18.09.1939 ULÓW
ppor. LEBEK MACIEJ, ur. 24.02.1916, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. LEONOWICZ PIOTR, † 18.09.1939 PAARY
strzel. LESOCZYK KAROL, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. LEŚNIK MOJSIEJ, † 18.09.1939 ULÓW
st. strzel. LEWANDOWSKI WACŁAW, † 23.09.1939 TARNAWATKA
strzel. LEWAROWICZ JAN, † 18.09.1939 PAARY
ppor. LIGENZA ZYGMUNT IGNACY, ur. 1.02.1913, † 19.09.1939 ULÓW

plut. LIPIACH, † 20.09.1939 ZIELONE
ppor. LISOWSKI WŁODZIMIERZ, ur. 23.01.1907, † 19.09.1939 ULÓW
pchor. LITWIN WITOLD, † 18.09.1939 ZIELONE
strzel. LONTEK JULIAN, † 19.09.1939 ULÓW
st. strzel. LUBASZEWSKI ZYGMUNT, † 18.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. ŁABNO FRANCISZEK, ur. 7.08.1914, † 17.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
kpr. ŁAGOCKI JAN, ur. 1906, † 23.09.1939 TARNAWATKA
strzel. ŁAKOMA JÓZEF, † 17.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
st. strzel. ŁUKASIEWICZ JAN, † 23.09.1939 TARNAWATKA
kpt. ŁYSZCZARZ MARCIN, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. ŁYŻBICKI PAWEŁ, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. MACELUCH JÓZEF, ur. 1917, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
st. strzel. MAKUŁA JÓZEF, ur. 1912, † 09.10.1939 HRUBIESZÓW
kpr. MALBORCZYK WŁADYSŁAW, † 19.09.1939 ZIELONE
kan. MANHEIM, † 19.09.1939 ZIELONE
strzel. MARIOWSKI PAWEŁ, ur. 1915, † 18.09.1939 ULÓW

strzel. MATULA JAN, † 18.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. MAZUR JÓZEF, † 18.09.1939 ULÓW
kpr. MICHALCZUK ALEKSANDER, ur. 26.06.1906, † 19.09.1939 ULÓW
ppor. MIKOSZEWSKI ANTONI, ur. 8.10.1909, † 19.09.1939 ULÓW
MILLER BOGDAN, † 1944
ppor. MISKA MIECZYSŁAW, ur. 1912, † 19.09.1939 PAŃKÓW
strzel. MŁYNARCZYK JAN, † 15.09.1939 HRUBIESZÓW
MOMOT ZYGMUNT, † 1944 LASY POSADOWSKIE
strzel. MORAWSKI MARCIN, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. MOTEK, † 18.09.1939 ULÓW
ppor. MROWIEC KAROL MIECZYSŁAW, ur. 6.01.1912, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. MUCHA JAN, ur. 4.05.1912, † 19.09.1939 PAŃKÓW
st. strzel. MUSIAŁ FRANCISZEK, † 19.09.1939 ULÓW
kpr. MUSZYŃSKI JÓZEF, ur. 1914, † 23.09.1939 TARNAWATKA
kpt. MYTKOWICZ MARIAN JAN, ur. 8.12.1906, † 19.09.1939 ZIELONE
strzel. NAPIERAŁA ANTONI, ur. 1916, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI

strzel. NAPOLEWSKI MARIAN, † 23.09.1939 TARNAWATKA
NAWROCKI STANISŁAW, † 1944
strzel. NEYSAREK KAZIMIERZ, † 18.09.1939 ULÓW
NIEŚCIOR JAN, † LASY POSADOWSKIE
strzel. NIKLAS ZYGFRYD, ur. 1918, † 23.09.1939 NEDŻÓW
kpr. NOIŃSKI JERZY, † 02.06.1944 RZYCZYCA
szer. NOWAK STANISŁAW, † 20.09.1939 ZIELONE
strzel. NOWAK WALENTY, ur. 1916, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. OCHMAŃSKI JÓZEF, † 18.09.1939 PAARY
strzel. OLEKSIEWICZ JÓZEF, † 18.09.1939 PAARY
st. strzel. OLEKSY JAN, † 18.09.1939 PAARY
strzel. OSIŃSKI ZYGMUNT, † 18.09.1939 PAARY
strzel. PANEK IGNACY, ur. 6.05.1902, † 23.09.1939 TARNAWATKA
strzel. PARADIUK MICHAŁ, † 18.09.1939 PAARY
strzel. PIECHA JAN, ur. 1912, † 18.09.1939 ZIELONE
strzel. PIEKARCZYK STANISŁAW, † 23.09.1939 TARNAWATKA

strzel. PIETRAKIEWICZ WINCENTY, † 18.09.1939 PAARY
strzel. PLAPLA ABRAHAM, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. POLAKOWSKI ALFONS, † 23.09.1939 NEDEZÓW
kpr. POGWIZD KAROL, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. PONIEDZIELNIK KIRYŁ, † 18.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. POPIERNIK BRONISŁAW, † 18.09.1939 PAARY
st. strzel. POPOLAN FRANCISZEK, ur. 1910, † 19.09.1939 MAJDAN SOPOCKI
strzel. POŚPIECH LUDWIK, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. PRZYBYCIN JÓZEF, ur. 1902, † 18.09.1939 ZIELONE
strzel. PRZYKLĘK KAZIMIERZ, † 18.09.1939 ULÓW
strzel. PSZCZÓŁKA JÓZEF, † 18.09.1939 ULÓW
PUCHACZ ADOLF, † 1944
strzel. RADLIN ADOLF, † 19.09.1939 ULÓW
strzel. RADOŃ PIOTR, † 19.09.1939 ZIELONE
ppor. RASZKA KURT, † 19.09.1939 ULÓW
kpr. ROGOWSKI STEFAN, ur. 17.06.1917, † 18.09.1939 ZIELONE

CDN
miejsca/1939/lubelskie/zamosc.txt · ostatnio zmienione: 2011/07/23 15:22 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl