Łomża

Województwo podlaskie, powiat Łomża, gmina Łomża.
Lokalizacja: 53.1734N, 22.0765E [pokaż mapę]

Dawny cmentarz wojskowy

Założony w 1861 r., jako prawosławny cmentarz wojskowy przy ul. Słonecznej (obecnie ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Był wykorzystywany do pochówków żołnierzy rosyjskich. W 1939 roku założono tutaj kwaterę wojenną żołnierzy Wojska Polskiego.

Cmentarz uległ likwidacji, a na jego terenie wybudowano w latach 1982-1991 kościół pw. Miłosierdzia Bożego. Przy kościele zachowano dawną kaplicę cmentarną. Dn. 11.04.1999 r. kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego został ustanowiony Sanktuarium Miłosierdzia Bożego., a 01.09.2006 r. otwarto Łomżyńską Dolinę Pamięci. Na murze okalającym dawną kaplicę cmentarną odsłonięto trzy tablice memoratywne upamiętniające żołnierzy Wojska Polskiego spoczywających na dawnym cmentarzu wojskowym. Na jednej z nich widnieje napis:

" BOŻE OBDARZ CHWAŁĄ ŻOŁNIERZY •• BOHATERÓW WRZEŚNIA ••1939 ROKU •• W TYM MIEJSCU, NA BYŁYM CMENTARZU GARNIZONOWYM, •• ZNAJDOWAŁA SIĘ KWATERA WOJENNA, W KTÓREJ ZOSTAŁO POCHOWANYCH • 444 ŻOŁNIERZY 33, 42, 71 PUŁKÓW PIECHOTY I 18 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ • 18 DYWIZJI PIECHOTY ORAZ PODLASKIEJ I SUWALSKIEJ BRYGAD KAWALERII • WOJSKA POLSKIEGO, SZCZĄTKI KTÓRYCH EKSHUMOWANO Z PÓL BITEWNYCH • WRZEŚNIA 1939 R. NA ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ. • POCHOWANO TU RÓWNIEŻ SZCZĄTKI 1857 OFIAR TERRORU OKUPANTA • NIEMIECKIEGO Z LAT 1941 - 1944."

Podczas wznoszenia budynku kościoła, część grobów imiennych przeniesiono na Cmentarz Parafialno-Komunalny przy ul. Mikołaja Kopernika, zaś niezidentyfikowane szczątki pochowano we wspólnej mogile. Umieszczono na niej napisy:

"MIEJSCE UŚWIECONE • DOCZESNYMI SZCZĄTKAMI • BRACI W WIERZE CHRYSTUSOWEJ • ORAZ POLEGŁYCH • POWSTAŃCÓW I ŻOŁNIERZY"

”PRZECHODNIU PAMIĘTAJ • O TYCH KTÓRZY ODDALI ŻYCIE • W OBRONIE OJCZYZNY • I TUTAJ ZNALEŹLI MIEJSCE SPOCZYNKU: • ŻOŁNIERZACH • 33 PUŁKU STRZELCÓW KURPIOWSKICH • I SPOCZYWAJĄCYCH OD 1861 R. • NA TYM CMENTARZU”

Obok mogiły zbiorowej znajduje się rzeźba pochodząca z grobu pułkownika Aleksandra Nikołajewicza Tuchaczewskiego, poległego 06.09.1831 r. w pierwszym dniu szturmu Warszawy.

Źródło: Łomżyńska Dolina Pamięci, [w:] Parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

2011-10-16

Fot. Mariusz Proskień

Spis poległych

Antuch Stefan  † 11.09.1939
Apelbaum Jakub, 71 pp  † 17.09.1939
Babicki Wiktor, plut., 14 dak  † 04.09.1939
Bałwanowski Władysław, kpr.  † 1939
Bielec Karol  † 11.09.1939
Biedroński Józef, ppor.  † 1939
Bławat Leon, kpr., 18 DP  † 11.09.1939
Blichowski Tadeusz, podof., 71 pp  † 11.09.1939
Boguszewski Wacław  † 11.09.1939
Brzózka, szer.  † 12.09.1939,
Cepsse Ryszard  † 1939
Chojnacki, kpr., 3 psk  † 01.09.1939
Czerwiński Tadeusz  71 pp  † 11.09.1939
Czwaczka Stanisław, ppor.  † 1939
Ćwiękowski Kazimierz, 71 pp  † 11.09.1939
Drozdowski Alojzy  † 14.09.1939
Gackowski Aleksander, szer.  † 1939,
Galitowski Franciszek  † 1939
Gałęzowski Tadeusz, oficer  † 1939
Giese Ryszard, szer., KOP  † 1939
Gintowt Jan, st.ułan, 1 p.uł  † 11.09.1939
Gitel Jan, st.szer., 7 baon KOP  † 17.09.1939
Gosiewski Józef, ppor., 33 pp  † 11.09.1939
Hanyś, szer., 33 pp  † 08.09.1939
Jabłonowicz Jakub  † 11.09.1939
Jakubczyk, st.szwol., 3 p.szwol.  † 11.09.1939
Jastrzębski Józef, szer.  † 1939
Jastrzębski Stanisław, ppor., 42 pp  † 12.09.1939
Józefowicz, pchor., 71 pp  † 11.09.1939
Jóźwiak Adam, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Kawaza Józef, 71 pp  † 11.09.1939
Kessel Albert  † 17.09.1939
Klejn Jerzy, lekarz, 135 pp  † 1939
Knapik Stanisław, mjr., dowódca II/71 pp  † 11.09.1939
Koleśnik, kpr., 3 psk  † 09.09.1939
Korsak Mikołaj, 71 pp  † 14.09.1939
Kosiński Wacław, podof., 18 pal  † 12.09.1939
Kowalczyk Wacław, szer.  † 1939
Kowalski, plut., 1 p.uł.  † 1939
Kozakiewicz, kpr.  † 1939
Krajewski Franciszek, kpr., 33 pp  † 1939
Krasicki Wacław, kpr.  † ??.09.1939
Kraszewski Wincenty  † 11.09.1939
Kurowski, sierż.  † 1939
Laudański Władysław, sierż., 42 pp  † 12.09.1939
Litewski Jan Hipolit, ppłk, dowódca 1 p.uł.  † 11.09.1939
Litwińczuk Kazimierz, kpr.  † 11.09.1939
Łada, ppor., 42 pp  † 10.09.1939
Łohodko, uł.  † 1939
Łukaszewicz, plut., 42 pp  † 1939
Marczyk Czesław, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Majnemeyer, szer.  †1939
Mierzejewski Wacław, pchor.rez. [podof], 71 pp  † 11.09.1939
Milach Stanisław, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Miścicki Stanisław, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Muszycki Antoni, ppor., 18 DP  † 08.09.1939
Naguszewski Stanisław  † 16.09.1939
Olkowski Zygmunt, por., 33 pp  † 11.09.1939
Olszewski Jan, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Pawełczyk Władysław, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Perkiewicz, szer., 42 pp  † 10.09.1939
Perzanowski Stanisław, szer., 42 pp  † 1939
Piątek Kazimierz  † 11.09.1939
Piętka Tadeusz Feliks, ppor. rez., 9 psk  † 11.09.1939
Pisarek Władysław, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Podgórski Teofil, kan., 18 pal  † 1939
Prokopczuk Kazimierz, 71 pp  † 1939
Prokoplew Teodor, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Przybylak, st.szwol., 3 p.szwol.  † 11.09.1939
Puchała Stanisław, ppor., 36 pp  † 12.09.1939
Rolaf Erwin, pchor.  † 17.09.1939
Rolka Aleksander  † 11.09.1939
Rusin Jan, st.szer., 71 pp  † 11.09.1939
Sadajewski Stanisław  † 11.09.1939
Salicki Zenon, ppor.  † 05.09.1939
Samsel Bolesław, szer., 33 pp  † ??.09.1939
Serwatka Karol, podof., 42 pp  † 1939
Siarkowski Henryk, kpt., 18 pal  † 10.09.1939
Sieradzki Józef  † 1939
Sikora Józef, mjr, dowódca III/33 pp  † 26.09.1939
Silipicki, plut.  † 11.09.1939
Sinica Konstanty  † 11.09.1939
Sintoft Antoni  † 17.09.1939
Skonieczny Jan  † 11.09.1939
Skrzypek Tomasz  † ??.09.1939
Słoniecki Stefan  † 11.09.1939
Smodlibowski Aureliusz, ppor., 71 pp  † 11.09.1939
Sobota Adam, podof., 71 pp  † 11.09.1939
Socha Józef, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Strzednicki Józef, kpt.  † 1939
Stefaniak Teodor, podof.  † 1939
Stępnowski Józef, szer., 74? pp  † 11.09.1939
Suchocki Stanisław, szer.  † 1939
Sud Stefan, szer., 71 pp  † 11.09.1939
Surawski Jerzy, pchor., 71 pp  † 11.09.1939
Szajman Lejba, 71 pp  † 11.09.1939
Tarczałowicz Edward, por., 33 pp  † ??.09.1939
Turowski, bomb.[kan.], 14 dak  † 04.09.1939
Węcki Czesław, szer.  † 12.09.1939
Węcki Józef, ppor., 18 pal  † 12.09.1939
Włodarczuk Stanisław, szer.  † 1939
Włodarski Kazimierz  † 17.09.1939
Wołodźko, 53 bsap  † 04.09.1939
Wołos Czesław  † 11.09.1939
Wolski Jan, szer.  † 1939
Wolski Stanisław, sap., 71 pp  † 11.09.1939
Wójcik Stanisław, szer., 74? pp  † 11.09.1939
Wrzosek Bronisław, szer., 33 pp  † 12.09.1939
Zakrzewski Konstanty  † 11.09.1939
Zalewski Tadeusz, szer.  † 11.09.1939,
Zaniewski Grzegorz, kan., 18 pal  † 10.09.1939n
Zatorski Szymon, strz., 71 pp  † 11.09.1939
Zawistowski Stanisław, podof., 71 pp  † 11.09.1939
Zbijewski Adam, ppłk, dowódca 71 pp  † 1939
Zbucki Franciszek, plut.  † 10.09.1939
Zdakiewicz Stanisław  † 11.09.1939
Zenker Jan, ppor.  † 05.09.1939
Żelakiewicz Władysław, sap., 71 pp  † 01.09.1939
Żerański, uł., 5 p.uł.  † 12.09.1939
Żyłowski Andrzej  † 11.09.1939

Groby wojenne - Cmentarz Parafialno-Komunalny

Na cmentarzu parafialno-komunalnym znajdują się mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku. Przeniesiono tu szczątki niektórych żołnierzy spoczywających dotychczas w kwaterze wojennej na dawnym cmentarzu wojskowym.

Na cmentarzu znajdują się również mogiły powstańców 1831 r., żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych w latach 1918-1920, a także groby wojskowych zmarłych w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej.

2011-10-16

Fot. Mariusz Proskień

Spis pochowanych

Olkowski Zygmunt, por., 33 pp  † 11.09.1939
Tarczałowicz Edward, por., 33 pp  † ??.09.1939
Trzciński Krystian, lat 18  † 18.09.1939
miejsca/1939/podlaskie/lomza.txt · ostatnio zmienione: 2013/04/04 00:13 przez Krzysztof Menel
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl